MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Styrkelse af retsstatsprincippet En handlingsplan

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af retsstatsprincippet inden for Unionen En handlingsplan

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Meddelelse

7_DA_ACT_part1_v2.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
17.07.2019
Dokumenttype:
Meddelelse
EU's databaser om forslaget
  • 13-09-2019 kl. 09:30
    Europaudvalget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm. om kriminalisering af seksualundervisning i Polen, til udenrigsministeren 02.12.2019 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 95

2019-20

Spm. om integrering af beskyttelsen af civilsamfundets råderum, herunder ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed i EU’s midler til beskyttelse af retsstaten, til udenrigsministeren 02.12.2019 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 97

2019-20

Spm. om Sveriges opbakning om Kommissionen i relevante sager angående formodede brud på grundlæggende rettigheder og domstolssystemets uafhængighed i EU-medlemslande ved Den Europæiske Domstol i Luxemburg, til udenrigsministeren 02.12.2019 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 99

2019-20

Samlenotat vedr. rådsmøde almindelige anliggender 10/12-19 29.11.2019 Samlenotat

Rådsmøde almindelige anliggender 10/12-19

Bilag 1

2019-20

Spm. om, hvilke konkrete resultater Rådets årlige tematiske drøftelse af retsstatsprincippet har haft, til udenrigsministeren 18.11.2019 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 82

2019-20

Spm. om observationerne, som præsenteres i Det Økonomiske og Sociale Udvalgs foreløbige rapport om overholdelsen af grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, til udenrigsministeren 18.11.2019 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 83

2019-20

Internt dokument 12.11.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 142

2019-20

Samlenotat vedr. almindelig anliggender 19/11-19 07.11.2019 Samlenotat

Rådsmøde almindelige anliggender 19/11-19

Bilag 1

2019-20

EU’s grundlæggende værdier og retsstatsprincippet – nuværende og kommende redskaber til håndhævelse 24.10.2019 EU note

EU-note

E 4

2019-20

Fortroligt dokument 30.09.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 11

2019-20

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 13/9-19 30.09.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 12

2019-20

Internt dokument 10.09.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 158

2018-19 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde alminidelig anliggender 16/9-19 05.09.2019 Samlenotat

Rådsmøde alm. anl. 16/9-19

Bilag 1

2018-19 (2. samling)

Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens meddelelse om styrkelse af retsstatsprincippet inden for Unionen 15.08.2019 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2019) 0343

Bilag 1

2018-19 (2. samling)

Skriftlig forelæggelse af rådsmøde almindelige anliggender 18/7-19 11.07.2019 Notat

Rådsmøde alm. anl. 18/7-19

Bilag 3

2018-19 (2. samling)

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde almindelige anliggender 18/7-19, punkt 5 05.07.2019 Samlenotat

Rådsmøde alm. anl. 18/7-19

Bilag 2

2018-19 (2. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik