Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2011/24/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20080414.pdf

Ændret forslag

KOM20100503.pdf

Ændret forslag

KOM20110090.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
07.07.2008
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2008/0142
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF, Art. 114 TEUF, Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om konsekvenserne for national lovgivning, patientklagesystem og den enkelte patient, hvis forslaget til direktiv om patientrettigheder vedtages i sin nuværende form, til udenrigsministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren 08.06.2010 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 10

2009-10

Spm. om regler for refusioner og egenbetalinger for læge- og hospitalsbehandling i EU's 27 medlemslande, til udenrigsministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren 26.04.2010 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 62

2009-10

MFU spørgsmål om hvordan regeringen vil sondre mellem hospitalsbehandling og ikke-hospitalsbehandling som det nuværende kompromisforslag til direktivet om patientrettigheder tillægger nationale myndigheder kompetence til at afklare samt redegørelse for, hvilke konkrete behandlinger, regeringen vil kategorisere som specialiseret ikke-hospitalsbehandling, til hvilke der kan opretholdes krav om forhåndsgodkendelse, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 05.11.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 9

2009-10

MFU spm. om hvor mange behandlinger det danske sundhedsvæsen skal gennemføre for andre EU-borgere, der benytter sig af muligheden for at få behandling i Danmark i forbindelse med direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 03.11.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 4

2009-10

MFU spm. om hvor stort et øget pres på personalet i sundhedsvæsenet regeringen forventer direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser vil medføre, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 03.11.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 5

2009-10

MFU spm. om at oversende den danske oversættelse af det seneste svenske kompromisforslag om direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 03.11.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 6

2009-10

Ministeren bedes oversende et notat, der redegør uddybende for, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser regeringen forventer, der vil være som følge af udgifter i forbindelse med diagnosticering af patienter i et andet EU-land, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 03.11.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 7

2009-10

Ministeren bedes oversende et notat, der redegør omfattende for, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser regeringen forventer, der vil være i forbindelse med gennemførelsen af direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsordninger, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 03.11.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 8

2009-10

Spm. om medlemsstaternes nationale sundhedssystemer og socialsikringsordninger i forlængelse af dommene om grænseoverskridende sundhedsydelser, som direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser er baseret på, til udenrigsministeren, kopi til ministeren for sundhed og forebyggelse 30.10.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 3

2009-10

Spm. om oversendelse af kompromisforslag, som er fremsat i forhandlingerne om direktivet om patientrettigheder, til udenrigsministeren, kopi til ministeren for sundhed og forebyggelse 09.10.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 1

2009-10

Spm. om oversendelse af notat, der redegør for, hvordan man forventer at fastsætte prisen for diverse sundhedsydelser, til udenrigsministeren, kopi til ministeren for sundhed og forebyggelse 09.10.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 2

2009-10

Spm. om status mht. udviklingen af patientrettigheder på europæisk plan, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 09.06.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 110

2007-08 (2. samling)

Spm. om oversendelse af redegørelsen for debatten af patientrettigeheder og patientmobilitet på Rådsmødet for sundhedsministre den 9/6- 2008, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren. 09.06.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 111

2007-08 (2. samling)

  • 27-05-2011 kl. 08:00
    Møde nr. 33 i Europaudvalget
  • 03-12-2010 kl. 08:00
    Møde nr. 10 i Europaudvalget
Tillæg: SEK (2008) 2163; SEK (2008) 2164 og  SEK (2008) 2183.

Formålet med forslaget er at fastlægge en en generel ramme for levering af sikre og effektive grænseoverskridende sundhedsydelser af høj kvalitet.

Når der leveres sundhedsydelser, skal patienterne sikres:

  • klare oplysninger, der giver dem mulighed for at træffe informerede valg om sundhedsydelser
  • ordninger til sikring af sundhedsydelsernes kvalitet og sikkerhed
  • kontinuitet i den behandling, der gives af forskellige sundhedsprofessionelle og -organisationer samt
  • ordninger, der sikrer passende klagemuligheder og erstatning for skader forårsaget af sundhedsydelser.

Bestemmelserne skal finde anvendelse, uanset hvordan leveringen af sundhedsydelser tilrettelægges, finder sted og finansieres, og om det sker i offentligt eller privat regi.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere oplysninger, notater m.v. se boksen 'relaterede dokumenter'.

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/5-11 15.07.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 505

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 3/12-10 11.01.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 170

2010-11 (1. samling)

3019. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik Luxembourg, den 7. og 8. juni 2010 06.07.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/6-10

2009-10

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 4/6-10 30.06.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 449

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse 7-8/6-10 - indenrigs- og sundhedsdelen 16.06.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/6-10

Bilag 6

2009-10

Spm. om konsekvenserne for national lovgivning, patientklagesystem og den enkelte patient, hvis forslaget til direktiv om patientrettigheder vedtages i sin nuværende form, til udenrigsministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren 08.06.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 10

2009-10

KOM (2008) 0414 - svar på spm. 10, fra udenrigsministeren 25.06.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0414

Spørgsmål 10

2009-10

EUU alm. del - svar på spm. 62, fra udenrigsministeren 31.05.2010 Endeligt svar

EUU alm. del

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/6-10, sundhedsdelen 28.05.2010 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/6-10

Bilag 3

2009-10

Spm. om regler for refusioner og egenbetalinger for læge- og hospitalsbehandling i EU's 27 medlemslande, til udenrigsministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren 26.04.2010 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 62

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/11-09 22.12.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 158

2009-10

Oversigt over EU-sager på Sundhed og forebyggelsesområdet i 2010 22.12.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 159

2009-10

2980th EPSCO Council meeting - Brussels, 30 November - 1 December 2009 30.11.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 28/10-09 24.11.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 89

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09 - sundhedsdelen 19.11.2009 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 30/11-1/12-09

Bilag 2

2009-10

Fortroligt dokument 09.11.2009 Notat

KOM (2008) 0414

Bilag 11

2009-10

MFU spørgsmål om hvordan regeringen vil sondre mellem hospitalsbehandling og ikke-hospitalsbehandling som det nuværende kompromisforslag til direktivet om patientrettigheder tillægger nationale myndigheder kompetence til at afklare samt redegørelse for, hvilke konkrete behandlinger, regeringen vil kategorisere som specialiseret ikke-hospitalsbehandling, til hvilke der kan opretholdes krav om forhåndsgodkendelse, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 05.11.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 9

2009-10

EUU KOM (2008) 0414 - Svar på spm. 9, fra udenrigsministeren 26.11.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0414

Spørgsmål 9

2009-10

MFU spm. om hvor mange behandlinger det danske sundhedsvæsen skal gennemføre for andre EU-borgere, der benytter sig af muligheden for at få behandling i Danmark i forbindelse med direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 03.11.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 4

2009-10

EUU KOM (2008) 0414 - svar på spørgsmål 4, fra udenrigsministeren 26.11.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0414

Spørgsmål 4

2009-10

MFU spm. om hvor stort et øget pres på personalet i sundhedsvæsenet regeringen forventer direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser vil medføre, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 03.11.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 5

2009-10

EUU KOM (2008) 0414 - Svar på spm. 5, fra udenrigsministeren 26.11.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0414

Spørgsmål 5

2009-10

MFU spm. om at oversende den danske oversættelse af det seneste svenske kompromisforslag om direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 03.11.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 6

2009-10

Fortroligt dokument 04.12.2009 Supplerende svar

Svar på KOM (2008) 0414

Spørgsmål 6

2009-10

EUU KOM (2008) 0414 - Svar på spm. 6, fra udenrigsministeren 26.11.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0414

Spørgsmål 6

2009-10

Ministeren bedes oversende et notat, der redegør uddybende for, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser regeringen forventer, der vil være som følge af udgifter i forbindelse med diagnosticering af patienter i et andet EU-land, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 03.11.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 7

2009-10

EUU KOM (2008) 0414 - Svar på spm. 7, fra udenrigsministeren 26.11.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0414

Spørgsmål 7

2009-10

Ministeren bedes oversende et notat, der redegør omfattende for, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser regeringen forventer, der vil være i forbindelse med gennemførelsen af direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsordninger, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 03.11.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 8

2009-10

EUU KOM (2008) 0414 - Svar på spm. 8, fra udenrigsministeren 26.11.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0414

Spørgsmål 8

2009-10

Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 28/10-09 vedr. direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser 30.10.2009 Meddelelse

KOM (2008) 0414

Bilag 10

2009-10

Spm. om medlemsstaternes nationale sundhedssystemer og socialsikringsordninger i forlængelse af dommene om grænseoverskridende sundhedsydelser, som direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser er baseret på, til udenrigsministeren, kopi til ministeren for sundhed og forebyggelse 30.10.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 3

2009-10

EUU KOM (2008) 0414 - svar på spørgsmål 3, fra udenrigsministeren 26.11.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0414

Spørgsmål 3

2009-10

Aktuelt notat om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser 20.10.2009 Notat

KOM (2008) 0414

Bilag 9

2009-10

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 12/10-09 13.10.2009 Beslutningsreferat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 12/10-09

Bilag 2

2009-10

Spm. om oversendelse af kompromisforslag, som er fremsat i forhandlingerne om direktivet om patientrettigheder, til udenrigsministeren, kopi til ministeren for sundhed og forebyggelse 09.10.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 1

2009-10

EUU - KOM (2008) 0414 - svar på spm. 1, fra udenrigsministeren 20.10.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0414

Spørgsmål 1

2009-10

Spm. om oversendelse af notat, der redegør for, hvordan man forventer at fastsætte prisen for diverse sundhedsydelser, til udenrigsministeren, kopi til ministeren for sundhed og forebyggelse 09.10.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2008) 0414

Spørgsmål 2

2009-10

EUU - KOM (2008) 0414 - svar på spm. 2, fra udenrigsministeren 20.10.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2008) 0414

Spørgsmål 2

2009-10

Oversigt over væsentlige EU-sager på sundhedsområdet 01.10.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 596

2008-09

Samlenotat vedr. ekstraordinært rådsmøde (beskæftigelse, social, sundhed og forbruger) 12/10-09 24.09.2009 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 12/10-09

Bilag 1

2008-09

Kopi af brev fra Danske Patienter til sundhedsministeren vedr. forhandlingerne om EU-direktiv om patientmobilitet 12.08.2009 Henvendelse

KOM (2008) 0414

Bilag 8

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde Beskæftigelse m.v. - sundhedsdelen 8-9/6-09 17.06.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde Beskæftigelse m.v. 8-9/6-09

Bilag 4

2008-09

2947. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik Luxembourg, den 8. og 9. juni 2009 08.06.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde Beskæftigelse m.v. 8-9/6-09

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde Beskæftigelse m.v. fsva. sundhedsdelen 27.05.2009 Samlenotat

Rådsmøde Beskæftigelse m.v. 8-9/6-09

Bilag 2

2008-09

Henvendelse af17/4-09 fra Danske Regioner vedr. grænseoverskridende sundhedsydelser 17.04.2009 Henvendelse

KOM (2008) 0414

Bilag 7

2008-09

Det franske senats udkast til resolution om sundhedsydelsesdirektivet 11.03.2009 Notat

KOM (2008) 0414

Bilag 6

2008-09

Oversigt over væsentlige EU-sager på Sundhedsområdet 1. halvår 2009 18.02.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 230

2008-09

Teknisk gennemgang af forslag til direktiv om grænseoverskridende sundhedsydelser 24/2-09 28.01.2009 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 169

2008-09

2916. samling i Rådet Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik Bruxelles, den 16.-17. december 2008 16.01.2009 Pressemeddelelse

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 16-17/12-08

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 5. december 2008 07.01.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 139

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 16-17/12-08 - sundhedsdelen 22.12.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 16-17/12-08

Bilag 7

2008-09

Supplerende høringssvar om patientrettigheder 17.12.2008 Notat

KOM (2008) 0414

Bilag 5

2008-09

Europa-Parlamentets indledende drøftelse af direktivforslaget om grænseoverskridende patientrettigheder 04.12.2008 EU note

EU-note

E 17

2008-09

Danske Regioners uddybende kommentarer og holdninger til EU’s direktiv om grænseoverskridende sundhedsydelser KOM(2008) 414. 03.12.2008 Meddelelse

KOM (2008) 0414

Bilag 4

2008-09

Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser 02.12.2008 EU note

EU-note

E 16

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 16-17/12-08 - sundhedsdelen 26.11.2008 Samlenotat

Rådsmøde beskæftigelse m.v. 16-17/12-08

Bilag 3

2008-09

Grundnotat om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser 06.10.2008 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2008) 0414

Bilag 3

2007-08 (2. samling)

Henvendelse/høringssvar af 19/8-08 fra foreningen af Danske Patienter 19.08.2008 Henvendelse

KOM (2008) 0414

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Subsidiaritetsnotat om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser 13.08.2008 Subsidiaritetsnotat

KOM (2008) 0414

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

EUU alm. del - svar på spm. 110, fra udenrigsministeren 25.07.2008 Endeligt svar

EUU alm. del

2007-08 (2. samling)

Spm. om status mht. udviklingen af patientrettigheder på europæisk plan, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren 09.06.2008 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 110

2007-08 (2. samling)

Spm. om oversendelse af redegørelsen for debatten af patientrettigeheder og patientmobilitet på Rådsmødet for sundhedsministre den 9/6- 2008, til udenrigsministeren, kopi til sundhedsministeren. 09.06.2008 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 111

2007-08 (2. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik