Hvordan bliver 751 politikere enige?

Politikerne i Europa-Parlamentet sidder i forskellige politiske grupper, som finder fælles holdninger til forslag til EU-lovgivning.

Siger EPP dig noget? Hvad med S&D? Eller GUE/NGL? Det lyder måske mest af alt som volapyk eller ser ud, som om nogen har ladet et raserianfald gå ud over sit tastatur. Men der er faktisk en mening bag de bogstavkombinationer – det er nemlig forkortelser for navnene på forskellige politiske grupper i Europa-Parlamentet. 

Der er mange forskellige holdninger og ideologier repræsenteret i Europa-Parlamentet - endnu flere end i Folketinget. De nuværende 751 politikere i Europa-Parlamentet tilhører forskellige politiske grupper, som er med til at vedtage EU-love om alt lige fra, hvor dyrt det skal være at bruge din mobiltelefon i udlandet, til hvor gammel du skal være for at sælge kanelsnegle hos bageren. 

Som grafikken viser, er der et højre/venstre-skel, som minder om det, vi kender fra dansk politik. Venstrefløjen i Europa-Parlamentet består af GUE/NGL, S&D og GREENS/EFA, mens Renew Europe, EPP, ECR og ID i forskellig grad ligger mere til højre.

Fordeling af politiske grupper i EP
Tal udtrukket 09/07-2019.

Forslag bliver behandlet i udvalg

Politikerne i Europa-Parlamentet er altså inddelt i politiske grupper, som hver dag skal finde en fælles holdning til de mange forskellige forslag til EU-love.

Forslagene bliver behandlet i forskellige udvalg, hvor alle politiske grupper i Europa-Parlamentet er repræsenteret. Hvis et forslag f.eks. handler om energieffektivitet, bliver forslaget sendt til udvalget for industri, forskning og energi.

Udvalget skal så finde ud af, hvad det mener om det pågældende forslag.

Ordfører styrer slagets gang

Hvert udvalg vælger en ordfører, som har to vigtige opgaver. For det første skal ordføreren forhandle med såkaldte skyggeordførere om, hvad der skal være udvalgets fælles holdning til et forslag til EU-love. Skyggeordførere er politikere fra de andre politiske grupper, der er udpeget til at følge sagen i udvalget. Hvis ordføreren ikke har et flertal bag sig i udvalget, vil han eller hun hurtigt få problemer.

For det andet skal ordføreren holde møder med Ministerrådet, som Europa-Parlamentet vedtager EU-love sammen med. Ordføreren skal nemlig holde øje med, om Europa-Parlamentet og Ministerrådet kan blive enige om et forslag. 

Så snart udvalget har fundet og vedtaget en fælles holdning til et forslag, skal alle medlemmer af Europa-Parlamentet stemme om udvalgets holdning. Det sker på den såkaldte plenarforsamling en gang om måneden. 

Politikere påvirkes af regionale og nationale interesser

Den politiske gruppes fælles holdning er vigtig, når den enkelte politiker i Europa-Parlamentet skal beslutte sig for, om han eller hun skal stemme ja eller nej til et forslag.

Men også det nationale og regionale aspekt spiller ind, og det kan du høre Folketingets EU-konsulent forklare mere om i videoklippet:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik