Flygtningekrisen rammer Europa

Kan du huske billederne af flygtninge og migranter, der i efteråret 2015 gik langs den sønderjyske motorvej, hvor politiet forsøgte at lede dem væk fra vejen? 

2015 blev på mange måder et skelsættende år for EU. Flere end en million flygtninge og migranter krydsede Middelhavet i forsøget på at nå til Europa og satte det europæiske samarbejde under pres.

Siden har der været et øget fokus på at kontrollere EU’s ydre grænse, og i 2016 var antallet af mennesker, der krydsede Middelhavet for at komme til Europa, kun en tredjedel af, hvad det var året før. 

Til gengæld var der en betydelig stigning i antallet af mennesker, der forsvandt eller mistede livet i forsøget på at nå til Europa.

 

  HVAD ER EN MIGRANT?

I den oprindelige betydning er en migrant en person, som forlader sit eget land for at bosætte sig i et nyt. Alle, som er udvandret fra deres oprindelsesland, er derfor migranter. 

I dag er betydningen skiftet, således at migrant ofte betegner et menneske, som udvandrer til et andet land, og som ikke gør det på grund af krig og forfølgelse. 

I stedet for at være en slags overkategori, bliver begrebet migrant nu ofte brugt som modkategori til flygtningekategorien.

 

 

Flygtninge og migranter sætter livet på spil

Grækenland og Italien ligger tæt på Tyrkiet og Nordafrika, hvorfra flygtninge og migranter stævner ud i faldefærdige både og risikerer livet i forsøget på at krydse Middelhavet. Det var primært de to lande, som flest flygtninge og migranter ankom til i 2015. 

Ifølge FN-agenturet IOM modtog Grækenland 8 ud 10 flygtninge og migranter, som i 2015 krydsede Middelhavet (82%). Langt størstedelen kom fra lande præget af krig og konflikt, bl.a. Syrien, Irak og Eritrea. 

 
HVAD ER EN FLYGTNING?

En flygtning er en person, som risikerer vold og forfølgelse i sit hjemland.

FN’s flygtningekonvention definerer en flygtning som et menneske, "der som følge af en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller på grund af sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, hvori han eller hun har statsborgerret, og som ikke er i stand til eller på grund af en sådan frygt ikke ønsker dette lands beskyttelse". 

FN-konventionen anser ikke en person for flygtning, fordi personen flygter fra fattigdom eller naturkatastrofer. 

 

 

Efter at EU-landene og Tyrkiet i 2015 indgik en aftale om at bremse tilstrømningen af flygtninge og migranter, rejser langt færre flygtninge og migranter til Grækenland via Tyrkiet. I 2016 ankom 79% færre flygtninge og migranter til landet sammenlignet med året før.  

Til gengæld blev Italien knudepunkt for flygtninge og migranter, som krydsede Middelhavet. 120.000 flygtninge og migranter kom til Europa via Middelhavet i første halvår af 2017, af dem ankom næsten 8 ud af 10 til Italien. Mange kom fra fattige lande i Afrika. I sommeren 2017 faldt antallet af flygtninge og migranter, som benytter denne rute, drastisk - blandt andet takket været en styrket indsats fra den libyske kystagt. Kilde: IOM

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik