Elevspørgsmål til tema om Danmark i EU

Opgave 1

 • Gennemgå tidslinjen (som link) og se de små videoklip undervejs. Udvælg 3 punkter, som du tillægger størst betydning for Danmarks forhold til EU. Forklar din sidemand, hvorfor du mener, at de 3 punkter er vigtigst. Husk at give en faglig begrundelse for din udvælgelse.
 • Når du lytter til din makkers 3 punkter, så bed gerne om at få uddybet forklaringerne. Hvilke punkter er I (u)enige om, og hvorfor?

Opgave 2

Inden Danmark formelt blev medlem af EF 1. januar 1973, var der i 1972 en heftig offentlig debat om medlemskabet.

 • Gå ind på http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/valgplakater-for-ef-folkeafstemningen-1972/ og find argumenterne henholdsvis for og imod dansk EF-medlemskab.

Opgave 3

I 1971 udgav musikerne Skousen & Ingemann (Peter Ingemann & Niels Skousen) den EF-kritiske sang EEC-Blues. Du kan finde sangen ved at skrive ”Musikpatruljen - EEC Blues” i din browser.

 • Lyt til sangen og beskriv, hvad der karakteriserer den tidlige EF-skepsis. Overvej, hvilken politisk ideologi der ligger bag denne form for EF-kritik. Diskutér, i hvilket omfang den tidlige EF-kritik kan sammenlignes med den EU-skepsis, der kommer til udtryk vores tid.

Opgave 4

 • Undersøg ved hjælp af tidslinjen (som link), hvor mange gange danskerne har været til folkeafstemninger om forholdet til EF/EU. Vurdér om antallet af folkeafstemninger i Danmark har været højt eller lavt set i forhold til andre EU-landes antal folkeafstemninger (søg fx på ”eu referendums by country”). Diskutér med din sidemand, hvorfor I finder denne tendens. Se eventuelt artikel på www.eu.dk https://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvorfor-har-vi-folkeafstemninger-om-eu-i-danmark.
 • Påvis, hvor mange procentpoint der har afgjort udfaldet af de EU-relaterede folkeafstemninger i Danmark (se https://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvor-mange-folkeafstemninger-om-eu-har-der-vaeret-i-danmark).
 • I hvilke situationer har det været tæt løb med kun få procentpoints forskel, og i hvilke situationer har det været mere entydige resultater? Diskutér – med udgangspunkt i de konkrete afstemninger – hvorfor nogle resultater er tættere end andre.

Opgave 5

 • Karakterisér de 4 forbehold, som Danmark fik i forhold til EU med Edinburgh-aftalen i 1993. Find information i tidslinjen og på www.eu.dk (https://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-forbehold) og Faktalink ( og/eller https://faktalink.dk/titelliste/eufi (brug UNI-login).
 • Diskutér, hvorfor de EU-skeptiske partier mon var så kritiske mod netop disse 4 elementer? 

 

Opgave 6

 • Gå ind på Eurobarometers hjemmeside http://ec.europa.eu/publicopinion/ og klik på ”Eurobarometer Interactive”. Rul ned til spørgsmålet ”Membership to the EU” og vælg spørgsmålet nederst ”Generally speaking, do you think that (your country's) membership of the EU is”. Klik på ”Select/unselect all countries” og vælg derefter kun ”Denmark” ovenfor. Gå ud i højre side og find menuen Chart, og vælg i stedet ”Line Chart” for at få et bedre historisk overblik.

 • Lav en opinionsbalance for perioden 1973-2011, hvor du sammenligner andelen, der har sagt ”A good thing” med andelen, der har sagt ”A bad thing” – hvornår er EF/EU mest (u)populær i danskernes øjne? Kan man konkludere, at danskerne generelt blev mere eller mindre tilfredse med EU-medlemsskabet i løbet af perioden 1973-2011? Er resultatet overraskende – hvorfor (ikke)?

 • Klik nu på ”European Union”, så du får EU-gennemsnittet i stedet for danskerne. Sammenlign EU-gennemsnittet med de danske opinionstal, som du kiggede på før. Hvordan placerer Danmark sig i forhold til tilfredshed med medlemsskabet i forhold til de andre europæiske befolkninger? Følger danskerne en europæisk tendens eller ej? Diskutér hvorfor.

 

Opgave 7

 • Se videoerne, hvor partiernes EU-ordførere udtaler sig om Danmarks EU-forbehold. Forklar, hvordan partiernes generelle grundholdninger afspejles i spørgsmålet om, hvorvidt forbeholdene bør afskaffes eller ej. Besøg eventuelt partiernes hjemmesider eller anvend din grundbog til dansk politik for at forstå partiernes politik når det gælder EU-forbeholdene.

 • Udfyld skemaet nedenfor og tilføj nuancer, hvor holdningen er forbundet med betænkeligheder. Diskutér med din sidemand, hvilke fordele/ulemper der i din optik vejer tungest i forhold til spørgsmålet om en eventuel fremtidig afskaffelse af forbeholdene.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik