Lærervejledning til tema om europaparlamentsvalget

 

Denne vejledning giver et bud på, hvordan materialet kan bruges som supplement i et undervisningsforløb om EU. Det antages, at der tidligere i undervisningen og/eller sideløbende er arbejdet med grundlæggende viden om EU.

Materialet er tiltænkt at dække:

KOMPETENCEOMRÅDE:

 • Politik

KOMPETENCEMÅL:

 • Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER:

 • EU og Danmark.

FORSLAG TIL LÆRINGSMÅL:

 • Eleven kan redegøre for samspillet mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark
 • Eleven har viden om hovedtrækkene i EU’s udvikling og om større beslutninger i EU
 • Eleven kan diskutere aktuelle europæiske politiske problemstillinger i forhold til EU
 • Eleven har viden om politiske problemstillinger inden for EU.

Materialet skal ikke nødvendigvis gennemgås fra ende til anden, men er tænkt som et supplerende input til samfundsfagsundervisningen i grundskolen med fokus på en konkret begivenhed i EU: valget til Europa-Parlamentet den 26. maj.

 

FORSLAG TIL ELEVOPGAVER

 

Opgave 1: Undervisningshæftet ”Hvad er EU?”

 • Læs side 1-10 i hæftet og genfortæl med dine egne ord, hvad EU´s opgave er.
 • Forklar, hvordan EU har indflydelse på din hverdag.

Opgave 2: Filmen "Hvad bestemmer EU?" (se temaforside)

 • Se filmen og undersøg, hvad EU kan lave love for.
 • Hvad betyder det, at EU er et fælles marked?
 • Hvilke områder kan EU IKKE lovgive inden for?
 • Hvad betyder det, at EU er et overstatsligt samarbejde?
 • Hvad sker der, hvis Danmark ikke overholder EU´s love?

Opgave 3: Animationen om EU i din hverdag (se temaforside)

 • Se animationen og forklar, hvordan EU påvirker dit privatliv, din ferie og miljøet.
 • Tag stilling til videoens afslutning. Mener du, det er godt eller skidt, at EU påvirker din hverdag? - Begrund dit svar.

Opgave 4: Animationen ”Sådan lovgiver EU”: (se temaforside)

 • Genfortæl med dine egne ord, hvilken opgave Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet har.
 • Undersøg, hvilken kommissærpost Danmark har i øjeblikket.
 • Forklar, hvad det betyder, at ministrene får et “mandat” til at forhandle i EU, og hvordan får de det.
 • Gør rede for, hvem der sidder i Europa-Parlamentet, og hvordan er de organiseret.
 • Forklar, hvordan beslutningsprocessen foregår i EU.

Opgave 5: Animation om Europa-Parlamentet (se temaforside)

 • Forklar, hvilken opgave Europa-Parlamentet har.

Opgave 6: Hæfte med spidskandidaternes mærkesager

 • Undersøg de forskellige kandidaters mærkesager.
 • Hvilken politiker er du mest enig og uenig med, og hvorfor?
 • Forestil dig, at det var dig, der stillede op til parlamentsvalget. Hvilke mærkesager ville du kæmpe for?
 • Fremstil en A4-planche med en præsentation af dig selv og dine mærkesager, ligesom i hæftet om partiernes spidskandidater.


Kolofon:

Elevopgaver og lærervejledning er produceret af Christian Arnth Jørgensen, lærer og bestyrelsesmedlem i Foreningen af lærere i historie og samfundsfag (FALIHOS) i samarbejde med Folketingets EU-Oplysning.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik