Elevopgaver til tema om europaparlamentsvalget

Opgave 1: Undervisningshæftet ”Hvad er EU?”

 • Læs side 1-10 i hæftet og genfortæl med dine egne ord, hvad EU´s opgave er.
 • Forklar, hvordan EU har indflydelse på din hverdag.

Opgave 2: Filmen: Hvad bestemmer EU? (se temaforside)

 • Se filmen og undersøg, hvad EU kan lave love for.
 • Hvad betyder det, at EU er et fælles marked?
 • Hvilke områder kan EU IKKE lovgive inden for?
 • Hvad betyder det, at EU er et overstatsligt samarbejde?
 • Hvad sker der, hvis Danmark ikke overholder EU´s love?

Opgave 3: Animationen "EU i din hverdag" (se temaforside)

 

 • Se animationen og forklar, hvordan EU påvirker dit privatliv, din ferie og miljøet.
 • Tag stilling til videoens afslutning. Mener du, det er godt eller skidt, at EU påvirker din hverdag? - Begrund dit svar.

Opgave 4: Animationen ”Sådan lovgiver EU” (se temaforside)

 • Genfortæl med dine egne ord, hvilken opgave Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet har.
 • Undersøg, hvilken kommissærpost Danmark har i øjeblikket.
 • Forklar, hvad det betyder, at ministrene får et “mandat” til at forhandle i EU, og hvordan får de det.
 • Gør rede for, hvem der sidder i Europa-Parlamentet, og hvordan er de organiseret.
 • Forklar, hvordan beslutningsprocessen foregår i EU.

Opgave 5: Animation om Europa-Parlamentet (se temaforside)

 

 • Forklar, hvilken opgave Europa-Parlamentet har.

Opgave 6: Hæfte med spidskandidaternes mærkesager

 • Undersøg de forskellige kandidaters mærkesager.
 • Hvilken politiker er du mest enig og uenig med, og hvorfor?
 • Forestil dig, at det var dig, der stillede op til parlamentsvalget. Hvilke mærkesager ville du kæmpe for?
 • Fremstil en A4-planche med en præsentation af dig selv og dine mærkesager, ligesom i hæftet om partiernes spidskandidater.

 

Kolofon:
Elevopgaver og lærervejledning er produceret af Christian Arnth Jørgensen, lærer og bestyrelsesmedlem i Foreningen af lærere i historie og samfundsfag (FALIHOS) i samarbejde med Folketingets EU-Oplysning.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik