Påvirker euroen prisniveauet?

Indførelsen af euroen ser ikke ud til at have påvirket prisniveauet i eurolandene betydeligt.

Euroen blev indført i sedler og mønter den 1. januar 2002 i 12 lande. På det tidspunkt lå inflationen i disse lande på mellem 2-2,5 pct., og inflationen forblev på dette niveau efter indførelsen af euroen. Indførelsen betød derfor ikke en generel stigning af prisniveauet i de oprindelige eurolande.

Alligevel havde befolkningen i eurolandene en opfattelse af, at ombytningen fra de nationale valutaer til euroen medførte betydelige stigninger i priserne på varer. Det er der givet flere forklaringer på. For det første viste analyser af prisudviklingen i eurolandene, at priserne på nogle fødevarer steg mere end gennemsnittet i perioden omkring indførelsen af euroen, mens priserne på f.eks. kommunikationsudstyr faldt. Sammenholdt med at forbrugerne på dette tidspunkt var særlig opmærksomme på prisændringer, kan have givet indtryk af, at prisstigningerne var mere omfattende end de var.

For det andet har studier vist, at visse forretninger og virksomheder, særligt restauranter, frisører, caféer og lignende valgte at udskyde deres pristilpasninger til introduktionen af euroen (de såkaldte menuomkostninger). Dette affødte en del avisoverskrifter, der muligvis var med til at forstærke indtrykket af generelt stigende priser.

Når det gælder de nyeste eurolande, så konkluderer Europa-Kommissionen i sin meddelelse om indførelse af euroen i Slovenien, at "følgerne af euroens indførelse ikke, selvom de var der, ser ud til at have været af en sådan størrelsesorden, at de har kunnet styre forbrugerprisinflationen målt i forhold til den samlede HICP". HICP er et EU-harmoniseret forbrugerindeks, hvis formål er at kunne opgøre udviklingen i EU-landenes forbrugerpriser på et sammenligneligt grundlag.

  • Kommissionens meddelelse om indførelse af euroen i Slovenien: KOM (2007) 0233

Hvad angår Malta og Cypern, så skriver Kommissionen i sin meddelelse, at "Eurostat mener derfor, at virkningerne af overgangen til euro i både Cypern og Malta har været synlige, men ikke af en størrelsesorden, der kan få den samlede inflation i de to lande til at stige".

  • Kommissionens meddelelse om indførelse af euroen i Malta og Cypern: KOM (2008) 0204

I meddelelsen om indførelse af euroen i Slovakiet anfører Kommissionen, at "Ifølge de foreløbige beregninger anslås det, at den samlede (engangs)indvirkning af overgangen til euroen på den samlede inflation under og umiddelbart efter overgangen vil ligge på omkring 0,3 procentpoint".

  • Kommissionens meddelelse om indførelse af euroen i Slovakiet: KOM (2009) 0178

I meddelelsen om indførelse af euroen i Estland der kom i marts 2011 hedder det, at "Ser man på prisudviklingen efter overgangen til euroen, er der visse foreløbige tegn på, at overgangen havde en forholdsvis beskeden indvirkning på forbrugerpriserne i januar".

  • Kommissionens meddelelse om indførelse af euroen i Estland: KOM (2011) 0140
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik