Kan udenlandske studerende få SU?

Udenlandske EU-borgere kan få SU i Danmark, hvis de er taget til Danmark primært for at studere, men samtidig har lønnet beskæftigelse på mindst 10-12 timer ugentligt ved siden af studiet.

Dette er fastslået af EU-Domstolen med dens afgørelse i sagen L.N. (C-46/12). Sagen handlede om en EU-borger, der i 2009 kom til Danmark for at studere ved Copenhagen Business School. Inden han begyndte sine studier, arbejdede han fuld tid i perioden juni-september 2009. Herefter arbejdede han på deltid ved siden af studiet. 

I august 2009 ansøgte EU-borgeren forgæves om SU, idet SU-styrelsen fandt, at han ikke havde ret til SU. SU-styrelsen støttede denne opfattelse på artikel 24 i EU’s såkaldte Opholdsdirektiv (direktiv 38/2004), hvoraf det fremgår, at en medlemsstat ikke er forpligtet til at yde studiestøtte til en udenlandsk EU-borger, hvis vedkommende ikke er arbejdstager eller familiemedlem til en arbejdstager.

SU-styrelsen anså altså EU-borgeren for alene at være studerende, idet styrelsen fandt, at studiet på CBS var EU-borgerens hovedformål med at opholde sig i Danmark. EU-Domstolen nåede derimod frem til, at EU-borgere, der studerer i Danmark og samtidig udøver en reel beskæftigelse, skal anses som arbejdstagere. Med status som arbejdstagere vil udenlandske EU-borgere også kunne få SU, da de så er omfattet af artikel 24 i Opholdsdirektivet.

I den konkrete sag lagde Domstolen vægt på, at EU-borgeren havde fuldtidsbeskæftigelse, da han kom til Danmark, og at han fortsat havde beskæftigelse under sine studier, hvorved han altså måtte anses som arbejdstager. 


Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik