Kan et land forlade EU?

Et land kan ikke blive smidt ud af EU-samarbejdet, men et EU-land kan selv vælge at forlade det.

Lissabon-traktaten indeholder ikke nogen bestemmelser, som giver medlemslandene lov til at smide et andet medlemsland ud af EU-samarbejdet.

Derimod er der mulighed for midlertidigt at ophæve nogle af et lands rettigheder i EU. Det kræver, at det pågældende land groft og vedvarende overtræder de værdier, som EU ifølge art. 2 EU er baseret på. Det vil bl.a. sige frihed, demokrati, respekt for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatssprincippet. Det pågældende land kan bl.a. få ophævet sin adgang til at stemme i Rådet og dermed være med til at vedtage EU-lovgivningen. Det står i art. 7 EU.

Et EU-land kan også vælge selv at forlade EU-samarbejdet. Lissabontraktaten har indført en egentlig procedure for, hvordan et land melder sig ud af EU. Denne mulighed er med Lissabon-traktaten blevet indskrevet i art. 50 EU, som bestemmer, at enhver medlemsstat kan beslutte at udtræde af Unionen.

Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009. Før dette tidspunkt stod der ikke noget i EU's traktater om udmeldelse af EU.

Det var dog også hidtil muligt at melde sig ud, men det krævede i princippet alle de øvrige medlemslandes samtykke. F.eks. meldte Grønland sig ud af EF i 1985.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik