Kan Danmark opsige parallelaftaler, der er indgået med EU på retsområdet?

Det korte svar er ja.

Danmark kan godt opsige parallelaftaler, som allerede er indgået med EU. Dette kan gøres på forskellige måder, og er bestemt af den specifikke parallelaftale. Parallelaftalen kan først og fremmest blive ophævet ved, at Danmark afskaffer retsforbeholdet, da dette vil gøre parallelaftalen overflødig. Aftalen kan også blive opsagt af enten Danmark eller EU, hvilket skal varsles seks måneder før. En opsigelse af en parallelaftale kan for eksempel blive relevant, hvis Danmark omdanner retsforbeholdet til en tilvalgsordning og derfor kan deltage i retsakten på EU retligt grundlag. I selve parallelaftalen vil der desuden stå hvilke muligheder, der er for både Danmark og EU til at opsige aftalen.

Som et eksempel på hvordan en parallelaftale selv regulerer muligheden for, at Danmark kan træde ud af den, kan vi se på aftalen om Danmarks deltagelse i Dublin-regelsættet:

EUR-Lex- Rådets afgørelse af 21. februar 2006 og aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark

I selve aftaleteksten om Danmarks tiltrædelse til forordningen fremgår det således i artikel 10 med overskriften ’Ophør af aftalen’ at:

1. Denne aftale ophører, hvis Danmark meddeler de øvrige medlemsstater, at landet ikke længere ønsker at benytte sig af bestemmelserne i del I i protokollen om Danmarks stilling, jf. artikel 7 i protokollen.
2. Hver af de kontraherende parter kan opsige denne aftale ved at give den anden kontraherende part meddelelse herom. Aftalen ophører seks måneder efter datoen for denne meddelelse.
3. Anmodninger, der er blevet sendt inden datoen for aftalens ophør, jf. stk. 1 eller 2, påvirkes ikke heraf

Artikel 10 beskriver altså hvordan Danmark kan opsige aftalen.
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik