Hvornår startede forhandlingerne om udvidelsen af EU?

Forhandlingerne om østudvidelsen i 2004 og 2007 startede på et møde i det Europæisk Råd i 1993.

Forhandlingerne om den store østudvidelse i 2004 og 2007 var længe undervejs, da det første officielle skridt mod udvidelsen skete på topmødet i København i 1993. Her blev stats- og regeringschefer enige om en række politiske og økonomiske betingelser, som lande der ønskede optagelse i EU skal opfylde før de kan blive medlem, de såkaldte Københavnerkriterier.

På topmødet i Luxembourg i 1997 blev det næste større skridt taget, da 11 ud af de 13 ansøgerlande blev godkendt som kandidatlande og det blev bestemt, at der skulle indledes en tiltrædelsesproces i forhold til disse lande. De to lande, der ikke blev godkendt som kandidatlande, var Tyrkiet og Malta. Malta havde stillet sin ansøgning i bero i 1996.

På topmødet i Helsinki i december 1999 blev det besluttet, at der også skulle åbnes konkrete forhandlinger med Bulgarien, Letland, Litauen, Slovakiet og Rumænien og Malta, der havde fornyet sin ansøgning i september 1998.

På topmødet i Helsinki i 1999 blev Tyrkiet også anerkendt som kandidatland, men der blev ikke indledt konkrete tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet, da landet endnu ikke opfyldte den politiske del af Københavnskriterierne.

I 2002 blev udvidelsesforhandlinger endelig afsluttet med Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Cypern og Malta af kandidatlandene, der den 1. maj 2004 blev optaget i EU. Nu omfattede EU 25 medlemslande.

Efter topmødet i december 2004 blev status på for den fortsatte udvidelse af EU drøftet. De formelle optagelsesforhandlinger med Tyrkiet blev indledt den 3. oktober 2005. Forhandlingerne om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse blev afsluttet den 14. december 2005, og de to lande blev EU-medlemmer fra 1. januar 2007.
På et møde mellem EU's udenrigsministre den 3. oktober 2005 konkluderede Rådet, at Kroatien opfyldte betingelserne for indledning af optagelsesforhandlinger med EU. EU's optagelsesforhandlinger med Kroatien blev indledt den 3. oktober 2005. 

Makedonien indgav sin ansøgning om medlemskab af EU den 22. marts 2004 og er nu blevet anerkendt som kandidatland. Siden har Montengro (2008), Albanien og Island (begge 2009) samt Serbien som sidste skud på stammen i rækken af ansøgerlande afleveret sin ansøgning i december 2009. I 2013 satte Island forhandlingerne i stå. 

Leksikon

Gå til leksikon
Københavnskriterierne
Københavnskriterierne er en række politiske og økonomiske betingelser, som ansøgerlande skal opfylde for at blive medlem af EU.
Kandidatlande
Når et land ansøger om EU-medlemskab, udarbejder Kommissionen en udtalelse, og på baggrund af denne udtalelse kan Rådet give landet status af kandidatland.
Ansøgerland
Et ansøgerland er et land, som har ansøgt om at blive medlem af EU. Hvis EU accepterer ansøgningen, får landet status af kandidatland, og EU indleder optagelsesforhandlingerne med det pågældende land.
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik