Hvordan vedtog Kommissionen regler før Lissabontraktaten?

Før Lissabontraktaten trådte i kraft, anvendtes det såkaldte ”komitologi-system”, når Kommissionen udstedte regler.

Kommissionen har altid spillet en central rolle i implementeringen af de retsakter, som Rådet og Parlamentet vedtager. Kommissionen har nemlig til opgave at fastlægge de nærmere regler for, hvordan et direktiv eller en forordning skal gennemføres.

Lissabontraktaten ændrede reglerne for, hvordan Rådet og Europa Parlamentet kan bemyndige Kommissionen til at vedtage retsakter, og hvordan bemyndigelsen kontrolleres. Procedurerne før Lissabontraktaten er kendt som komitologisystemet.

Før Lissabontraktaten kunne Rådet og Europa-Parlamentet ligesom nu bemyndige Kommissionen til at vedtage retsakter.

For at have en vis kontrol med de regler Kommissionen lavede, fastsatte Rådet retningslinjer for Kommissionens udstedelse af regler. Efter disse retningslinjer skulle Kommissionen forelægge sine udkast til retsakter for komitéer med embedsmænd fra medlemslandene, før retsakterne udstedes.

Ordet ”komitologi” dækkede over de forskellige procedurer, der gjaldt i forholdet mellem Kommissionen, embedsmandskomiteerne og Rådet, når Kommissionen vedtog regler.
Graden af kontrol variede efter hvilken type komité, der var tale om. Overordnet var der fire typer af komitéprocedurer:

  1. De rådgivende komitéer
  2. Forvaltningskomitéer
  3. Forskriftskomitéer
  4. Forskriftskomitéer med kontrol

De rådgivende komiteer fungerede alene som rådgivende udvalg for Kommissionen, der ikke var forpligtet til at følge udvalgenes holdning. I forvaltnings- og forskriftskomitéerne blev der derimod foretaget afstemninger om komiteernes holdning, og hvis afstemningen gik imod Kommissionen, blev sagen forelagt for Rådet, som dermed blev inddraget i beslutningsprocessen.

Komitologi - et kort historisk overblik

Allerede Romtraktaten fra 1957 indeholdt en bestemmelse, som forpligtede Kommissionen til at udstede regler. Rådet stillede tidligt som betingelse for at give Kommissionen beføjelser, at Kommissionen først skulle forelægge sagerne for et udvalg af embedsmænd fra de nationale regeringer.

I 1987 blev embedsmandsudvalgene sat i system. Rådet definerede forskellige typer af udvalg, som skulle bistå Kommissionen, når den skulle vedtage regler. Disse udvalg udviklede sig til det ovenfor beskrevne komitologi-system.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik