Hvordan er Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd og direktion sammensat?

Den Europæiske Centralbank, ECB, har en direktion på 6 medlemmer, som vælges for 8 år ad gangen af Det Europæiske Råd. Direktionen er en del af Styrelsesrådet.

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse og gennemførelsen af de pengepolitiske beslutninger. Medlemmerne skal stamme fra et euroland.

Direktionens nuværende medlemmer

  1. Mario Draghi (Italien), formand. Embedsperiode udløber 31. oktober 2019.
  2. Vitor Constancio (Portugal), næstformand. Embedsperiode udløber 31. maj 2018.
  3. Sabine Lautenschläger (Tyskland). Embedsperiode udløber 26. januar 2022.
  4. Benoit Cæuré (Frankrig). Embedsperiode udløber 31. december 2019.
  5. Peter Praet (Belgien/Tyskland). Embedsperiode udløber 31. maj 2019.
  6. Yves Mersch (Luxembourg). Embedsperiode udløber 14. december 2020. 

Direktionens opgaver

Direktionen har til opgave:

  • At forberede Styrelsesrådets møder.
  • At gennemføre pengepolitikken i euroområdet i overensstemmelse med de retningslinjer og beslutninger, der vedtages af Styrelsesrådet. I den forbindelse skal Direktionen give de nationale centralbanker i euroområdet de nødvendige instrukser.
  • At lede ECB's daglige arbejde.
  • At udøve visse beføjelser delegeret til Direktionen af Styrelsesrådet. Disse omfatter lovgivningsmæssige beføjelser. 

Styrelsesrådet

Styrelsesrådet er den Europæiske Centralbanks (ECB) øverste besluttende organ. Det består af ECBs direktion og centralbankcheferne fra de lande, der har indført euroen.

Det er Styrelsesrådet, der fastlægger euroområdets fælles pengepolitik, herunder fastlæggelsen af renten i euroområdet.

Styrelsesrådet mødes ca. hver 14. dag (og min. 10 gange årligt). På det første møde i måneden vurderer Styrelsesrådets medlemmer bl.a., om der er behov for renteændringer. På månedens andet møde fokuseres på andre emner i relation til eurosystemets opgaver.

Styrelsesrådet har 24 medlemmer med hver én stemme. Seks af Styrelsesrådets medlemmer er ECB's direktion, mens de 18 andre er eurolandenes centralbankdirektører. Afgørelser i Styrelsesrådet træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Senest opdateret: [15.12.2017]

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik