Hvordan behandler den danske regering forslag til EU-retsakter?

Kommissionens fremsatte forslag behandles i EU-specialudvalg, EU-udvalget, EU-procedure internt i regeringen og i Folketingets Europaudvalg.

Udenrigsministeriet har ansvaret for at koordinere regeringens EU-politik. Ministeriets koordination er som udgangspunkt bygget op omkring fire niveauer, hvor Kommissionens officielt fremsatte forslag behandles i EU-specialudvalg, EU-udvalget, EU-procedure internt i regeringen og til sidst på Folketingets Europaudvalg.

Ekspertkomiteer 

Allerede når Kommissionen forbereder et lovforslag, starter forberedelserne af den danske EU-politik. Fagministrene sender embedsmænd til møder i ekspertkomiteer, som Kommissionen ofte hører før lovforslaget er fremsat. Herved er der mulighed for at påvirke indholdet af Kommissionens forslag tidligt i forløbet. 

EU-specialudvalg

Formålet med disse udvalg er at blive enige om det første grundlag til en dansk holdning til forslaget, som ofte findes via en koordination mellem de forskellige ministerier. I udvalgene er der embedsmænd fra de centrale ministerier og styrelser og de vigtigste interesseorganisationer på området. Det er fagministerierne, som varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen i specialudvalgene, men udenrigsministeriet er dog repræsenteret i dem alle sammen.

Behandlingen af et forslag i EU-specialudvalg sker på baggrund af de såkaldte rammenotater, som de relevante fagministerier har udarbejdet. Specialudvalget fastlægger en indstilling til Danmarks holdning, der sendes videre til EU-udvalget.

EU-udvalget 

EU-udvalget består også af embedsmænd, der koordinerer EU-politikken i de relevante fagministerier. Udenrigsministeriet har formandskabet for udvalget, hvis møder afholdes hver tirsdag. Her forberedes sager, som skal op på Folketingets Europaudvalgs møde om fredagen. Udvalget sorterer tekniske/administrative sager fra politiske sager, så regeringen ikke drukner i tekniske spørgsmål. Udvalget sørger for, at indstillingerne fra specialudvalgene er i overensstemmelse med den danske EU-politiske linje ogfølger udviklingen i EU-samarbejdet i øvrigt og drøfter de generelle hovedlinjer for Danmarks europapolitik.

Det sker kun sjældent, at EU-udvalget ændrer i specialudvalgenes indstillinger. EU-udvalget kommer som regel først ind i beslutningsprocessen, kort tid før Kommissionens forslag skal behandles første gang i Rådet.

EU-procedure internt i regeringen

Det tredje led i regeringens EU-koordination er en elektronisk høringsprocedure, hvor alle ministerier har adgang til de relevante dokumenter og kan komme med bidrag.

Europaudvalget

Inden den pågældende minister kan tage til rådsmøde og afgive stemme på Danmarks vegne, skal forhandlingsoplægget forbi Folketingets Europaudvalg for at sikre, at der er opbakning fra et flertal i Folketinget. Udvalget fører parlamentarisk kontrol med de danske ministres forhandlinger. I praksis betyder det, at udvalget kan forhindre, at regeringen træffer beslutninger af større rækkevidde for Danmark. 

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik