Hvordan ændres traktaterne?

Fremtidige traktatændringer skal som udgangspunkt forberedes af et såkaldt konvent, men der er også mere enkle procedurer for visse traktatændringer.

Et konvent består af repræsentanter fra de nationale regeringer og parlamenter samt fra Europa-Parlamentet og Kommissionen.

Konventet kan vedtage anbefalinger. Som udgangspunkt vil der fortsat skulle indkaldes til en regeringskonference i forbindelse med traktatændringer, og Konventets anbefalinger vil tilgå regeringskonferencen, som endeligt udarbejder ændringerne. Derudover skal ændringer godkendes i alle medlemslandene i overensstemmelse med disses forfatningsmæssige bestemmelser for at kunne træde i kraft.

Andre procedurer

Der findes også mere enkle procedurer for visse traktatændringer.

Såfremt EU’s kompetencer ikke udvides, kan Det Europæiske Råd efter høring af Europa-Parlamentet og med enstemmighed beslutte at ændre EU’s interne politikker i Lissabontraktatens del III.

En tredje procedure tillader Det Europæiske Råd at gå fra et sæt afstemningsregler i Rådet til et andet. F.eks. fra krav om enstemmighed til krav om kvalificeret flertal eller Europa-Parlamentet kan gøres til medlovgiver på områder, hvor det ellers kun har høringsret.

Det Europæiske Råds afgørelser herom skal være enstemmige og godkendes af Europa-Parlamentet. Ændringerne skal ikke efterfølgende godkendes i hvert enkelt land for at træde i kraft, men hvert af EU-landenes nationale parlamenter får i stedet vetoret overfor sådanne beslutninger.

De nuværende regler for traktatændringer er fastlagt i Lissabontraktatens art. 48 TEU.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik