Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet har de enkelte lande?

Europa-Parlamentet har 751 medlemmer. Tyskland har 96 pladser og er dermed landet med flest medlemmer.

Du kan se fordelingen af Europa-Parlamentets medlemmer i valgperioden 2009-2014 samt fordelingen efter valget i maj 2014 og altså under Lissabontraktatens bestemmelser i tabellen nedenfor.

Land Valgperiode 2009-2014* Overgangsordning 2011-2014 Kroatien Valgperioden 2014-2019 (Lissabontraktaten**)
Tyskland 99 99 - 96
Frankrig 72 74 - 74
Storbritannien 72 73 - 73
Italien 72 73 - 73
Spanien 50 54 - 54
Polen 50 51 - 51
Rumænien 33 33 - 32
Nederlandene 25 26 - 26
Grækenland 22 22 - 21
Belgien 22 22 - 21
Portugal 22 22 - 21
Ungarn 22 22 - 21
Tjekkiet 22 22 - 21
Sverige 18 20 - 20
Østrig 17 19 - 18
Bulgarien 18 18 - 17
Slovakiet 13 13 - 13
Danmark 13 13 - 13
Finland 13 13 - 13
Irland 12 12 - 11
Litauen 12 12 - 11
Kroatien - - 12 11
Letland 8 9 - 8
Slovenien 7 8 - 8
Estland 6 6 - 6
Cypern 6 6 - 6
Luxembourg 6 6 - 6
Malta 5 6 - 6
I alt 736 754 766 751

* EU's stats- og regeringschefer vedtog på EU-topmødet i december 2008 en erklæring, hvori der skitseres en overgangsordning for antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet i valgperioden 2009-2014. Overgangsordningen blev sat i værk pr. 1. december 2011 efter Lissabon-traktatens ikrafttrædelse og hævede antallet af medlemmer i valgperioden 2009-2014 til 754 medlemmer, hvilket svarer til Lissabontraktatens antal +3 medlemmer til Tyskland (99 i alt). 

** Fordeling i henhold til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning. 

 

Lissabontraktatens bestemmelser

Efter Lissabontraktaten er trådt i kraft, er det maksimale antal medlemmer ifølge traktaten sat til 750 plus formanden. Antallet af pladser til hvert medlemsland bliver fordelt efter princippet om degressiv proportionalitet. I Traktaten om Den Europæiske Union formuleres det således:

"Europa-Parlamentet består af repræsentanter for Unionens borgere. Antallet af medlemmer må ikke overstige 750 plus formanden. Borgerne repræsenteres degressivt proportionalt med en mindstetærskel på seks medlemmer for hver medlemsstat. Ingen medlemsstat tildeles mere end 96 pladser" (art. 14 TEU).

Europa-Parlamentets forskellige størrelser

1. januar 2007 steg antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra 732 til 785. Det skyldtes optagelsen af de to nye lande Bulgarien og Rumænien. Der var dog tale om et midlertidigt antal medlemmer. Efter valget i 2009 var antallet af medlemmer 736. 

I 2009 blev valget til Europa-Parlament gennemført på grundlag af Nice-traktaten og ikke Lissabon-traktaten. Dette betød at Spanien og en række andre EU lande, ikke fik den forøgelse af medlemmer i Parlamentet, som Lissabon-traktatens bestemmelser ville have ført til. Grunden var at Lissabon-traktaten endnu ikke var trådt i kraft da valget fandt sted. 

Fra december 2011 til den 1. juli 2013 har der været 754 medlemmer af Europa-Parlamentet. Det skyldtes en speciel overgangsordning, hvor antallet blev hævet fra de 736 medlemmer til 754 for at tilnærme sig det antal, der ville have været gældende, hvis Lissabontraktaten var trådt i kraft ved valget i juli 2009. Denne overgangsordning blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i 2008. 

Fra 1. juli 2013 til valget i maj 2014 har der været 766 medlemmer af Europa-Parlamentet. Det skyldes Kroatiens optagelse den 1. juli 2013, hvor Parlamentet fik 12 ekstra medlemmer. Ved Europa-parlaments valget i 2014 blev antallet reduceret til de nuværende 751 medlemmer.

Europa-Parlamentet 2019-2024

Efter valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 vil der være 705 medlemmer af Europa-Parlamentet. Det skyldes, at Storbritannien forlader EU-samarbejdet ved udgangen af marts 2018. Du kan finde fordelingen af de 705 pladser her.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik