Hvilke internationale organisationer var der i Europa før EU?

Bl.a. Folkeforbundet, De Forenede Nationer, OEEC (senere OECD), Haag-kongressen, Europabevægelsen og Europarådet.

I tiden efter 1. Verdenskrig vandt tankerne om et forenet Europa for alvor indpas. Målet var et samlet, fredeligt Europa, hvilket skulle gøre indbyrdes krig umulig. En række forskellige internationale organisationer opstod, i tiden før de første skridt til Den Europæiske Union blev taget.

Folkeforbundet

Umiddelbart efter 1. Verdenskrig forsøgte man ved Versailles-fredsaftalen at organisere landene i det såkaldte Folkeforbund, der skulle sikre en effektiv fredsbevarelse og fremme samarbejdet mellem landene.

Folkeforbundet var ikke kun for europæiske lande, men kan betragtes som en tidlig parallel til FN. Folkeforbundet byggede på accept af staternes suverænitet, og tanken var, at medlemslandene skulle løse eventuelle konflikter på fredelig vis. Dette kunne ske via mægling og voldgift, ligesom der også var mulighed for økonomiske sanktioner. Folkeforbundet fik dog ikke den ønskede gennemslagskraft og kom aldrig til at omfatte alle de vigtige stormagter. USA blev aldrig medlem, og umiddelbart efter at USSR blev medlem, forlod det da nazistiske Tyskland og herefter Japan Folkeforbundet. Folkeforbundet blev officielt nedlagt i 1946, men havde på dette tidspunkt reelt ikke fungeret i flere år.

De Forenede Nationer

Efter 2. Verdenskrig blev det forsøgt at skabe fredsbevarende rammer inden for De Forenede Nationer (FN), der blev oprettet allerede i 1945. Det blev forbudt at anvende magt i internationale forhold, og Sikkerhedsrådet fik beføjelser til at få dette forbud respekteret.

OEEC

Et af de første tiltag til et europæisk økonomisk samarbejde blev organiseret i 1948 inden for rammerne af OEEC (Organisation for European Economic Cooperation – Organisationen for Økonomisk Hjælpearbejde). OEEC var baseret på traditionelt mellemstatsligt samarbejde mellem uafhængige stater. Organisationens hovedopgave var at administrere Marshallhjælpen (den omfattende amerikansk genopbygningsstøtte til det krigshærgede Europa efter 2. Verdenskrig). OEEC blev i 1961 ændret til OECD og kom samtidig til at omfatte ikke-europæiske lande, herunder USA og Japan.

Haag-kongressen, Europabevægelsen og Europarådet

Parallelt med oprettelsen af OEEC blev der taget andre initiativer til europæisk samarbejde. De forskellige organisationer, som arbejdede for en ny form for samarbejde mellem de vesteuropæiske lande, arrangerede i maj 1948 en kongres i Haag.

Kongressen ønskede primært en ”europæisk forsamling”, et charter for menneskerettigheder og en domstol til at beskytte disse rettigheder. Kongressens formand var den tidligere britiske premierminister Winston Churchill, og blandt kongressens øvrige deltagere var et antal politikere, som senere kom til at spille centrale roller i forbindelse med dannelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, blandt andet franskmanden Robert Schuman.

Efter Haag-kongressen videreførte en ny organisation, Europabevægelsen, arbejdet for at nå kongressens mål. Efterfølgende blev Europarådet oprettet i 1949 som et forum for et bredere samarbejde mellem de europæiske lande.

Der var dog rundt omkring i de vesteuropæiske lande stærke bevægelser, som ønskede at gå videre i organiseringen af det europæiske samarbejde. Efter deres opfattelse var det traditionelle internationale samarbejde ikke tilstrækkeligt til at løse samtidens store økonomiske, sociale og sikkerhedspolitiske problemer i Europa. Dette ønske om at indgå i nye former for internationalt samarbejde resulterede i Schuman-erklæringen af 9. maj 1950 og den efterfølgende dannelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, forløberen for det EU vi kender i dag.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik