Hvilke forskelle er der mellem Lissabontraktaten og Forfatningstraktaten?

Lissabontraktaten er en ændringstraktat uden ”forfatningsmæssig karakter”, der viderefører dele af Forfatningstraktaten, ændre andre, samt laver nye bestemmelser.

En helt grundlæggende forskel på de to traktater er, at Forfatningstraktaten sigtede mod at erstatte forhenværende traktater med én samlet traktat, hvorimod Lissabontraktaten er en ændringstraktat til de eksisterende traktater, altså erstatter den ikke forhenværende traktater. Traktaten trådte i kraft fra december 2009.

En anden forskel er, at Lissabontraktaten ikke har ”forfatningsmæssig karakter”, som Forfatningstraktaten havde. Det ses bl.a. på, at ordet forfatning ikke anvendes i Lissabontraktaten. Der henvises heller ikke til EU’s symboler, flag, mønt og motto. 

De centrale budskaber fra Forfatningstraktaten videreføres til Lissabontraktaten. Det er bl.a. sammenslutningen af EF og EU til én juridisk person, tydeliggørelsen af kompetencekategorier og kompetenceområder, borgerinitiativet, de mange institutionelle bestemmelser om eksempelvis Europa-Kommissionens fremtidige sammensætning, institutionaliseringen af Det Europæiske Råd, udvidet brug af kvalificeret flertal i Rådet, samt styrkelsen af Europa-Parlamentets rolle som Rådets medlovgiver og som budgetmyndighed, mv.

Der er også dele af forfatningstraktaten der videreføres til Lissabontraktaten, men i en ændret form. Det gælder den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiks særlige karakter, de nationale parlamenters øgede rolle, behandling af charteret om grundlæggende rettigheder og samarbejdet om politi og strafferet. 

Med Lissabontraktaten laves der f.eks. nye bestemmelser omkring en ny henvisning i traktatens miljøkapitel til nødvendigheden af at bekæmpe klimaforandringer. 

Fra Forfatningstraktat til Lissabontraktat

Efter fransk og hollandsk ”nej” til Forfatningstraktaten i 2005, besluttede Det Europæiske Råd i juni 2005, at lave en ”tænkepause”, hvor medlemslande og befolkningerne kunne debattere fremtidens Europa. 

Efter to års tænkepause mødtes stats- og regeringscheferne på et topmøde den 21.-23. juni 2007. Her opnåede man enighed om et mandat til en regeringskonference, hvor den nye traktat for EU skulle udarbejdes. 

På topmødet den 18.-19. oktober 2007 lykkedes det at opnå enighed om den nye traktat. Traktaten blev underskrevet den 13. december 2007 i Lissabon, heraf navnet Lissabontraktaten. 

 
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik