Hvilke folkeafstemninger om EU har der været i EU-landene?

Folkeafstemningerne i EU-landene fordeler sig således:

Folkeafstemningerne i EU-landene fordeler sig således:

EU-folkeafstemninger
År Emne Ja Nej Valgdeltagelse
Danmark
1972 Om Danmark skulle være medlem af EF 63,4% 36,6% 90,1%
1986 Den Europæiske Fælles Akt/”EF-Pakken” 56,2% 43,8% 75,4%
1992 Maastricht-traktaten 49,3% 50,7% 83,1%
1993 Maastricht-traktaten + Edinburgh-afgørelsen 56,7% 43,3% 86,5%
1998 Amsterdam-traktaten 55,1% 44,9% 76,2%
2000 Euroen 46,8% 53,2% 87,6%
2014 Patentdomstolen 62,5% 37,5% 55,8%
2015 Retsforbeholdet 46,9% 53,1% 72,0%
Estland
2003 Om Estland skulle være medlem af EU 66,83% 33,17% 64,06%
Finland
1994 Om Finland skulle være medlem af EU 56,9% 43,1% 74,0%
1994 Om Åland skulle være med i EU 73,6% 26,4% 49,1%
Frankrig
1972 Om EF skulle udvides med Danmark, Irland og Storbritannien 68,32% 31,68% 60,24%
1992 Om Maastricht-traktaten 51,05% 48,95% 69,70%
2005 Om forfatningstraktaten 45,32% 54,68% 69,37%
Grækenland
2015 Om redningspakken og de dermed forbundne sparekrav 38,69% 61,31% 62,15%
Grønland
1982 Om Grønland skulle træde ud af EF (vejledende) 47% 53% 74,9%
Irland
1972 Om Irland skulle være medlem af EF 83,1% 16,9% 70,9%
1987 Om Den Europæiske Fælles Akt 69,9% 30,1% 43,9%
1992 Om Maastricht-traktaten 69,1% 30,9% 57,3%
1998 Om Amsterdam-traktaten 61,7% 38,3% 56,2%
2001 Om Nice-traktaten 46,1% 53,9% 34,8%
2002 Om Nice-traktaten 62,89% 37,11% 49,47%
2008 Om Lissabontraktaten 46,6% 53,4% 53,1%
2009 Om Lissabontraktaten 67,13% 32,87% 59,0%
2012 Om Finanspagten 60,29% 39,71% 50,6%
Kroatien 
2012   Om Kroatien skulle være medlem af EU
 66,7%
 33,3%
 43,5%
Letland
2003 Om Letland skulle være medlem af EU 67,7% 32,3% 72,53%
Litauen
2003 Om Litauen skulle være medlem af EU 91,07% 8,93% 63,37%
Luxembourg
2005 Om Forfatningstraktaten 56,52% 43,48%
Malta
2003 Om Malta skulle være medlem af EU 53,65% 46,35% 91%
Nederlandene
2005 Om Forfatningstraktaten 38,5% 61,5% 63,3%
2016 Om accept af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine (vejledende) 38,21% 61% 32,28%
Polen
2003 Om Polen skulle være medlem af EU 77,45% 22,55% 58,85%
Slovakiet
2003 Om Slovakiet skulle være medlem af EU 92,46% 6,20% 52,15%
Slovenien
2003 Om Slovenien skulle være medlem af EU 89,61% 10,39% 60,29%
Spanien
2005 Om Forfatningstraktaten 76,73% 17,24% 42,32%
Storbritannien
1975 Storbritanniens fortsatte medlemskab af EF 67,2% 32,8 % 64%
2016 Skal Storbritannien udtræde af EU 51,9% 48,1% 72,2%
Sverige
1994 Om Sverige skulle være medlem af EU 52,8% 47,2% 83,3%
2003 Om Sverige skulle indføre Euroen 42,0% 55,9% 82,6%
Tjekkiet
2003 Om Tjekkiet skulle være medlem af EU 77,33% 22,67% 55,21%
Ungarn
2003 Om Ungarn skulle være medlem af EU 83,76% 16,24% 45,62%
2016 Om EU skal have ret til at fordele flygtninge til Ungarn  1,64% 98,36%  41,32% 
Østrig
1994 Om Østrig skulle være medlem af EU 66,6% 33,4% 81,3%
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik