Hvad vil det sige at notificere?

Notificering er et EU-begreb, som betegner dét, at en medlemsstat informerer Kommissionen om et forslag til ny, national lovgivning.

Når et medlemsland underretter Kommissionen om et lovforslag til ny national lovgivning, skal Kommissionen undersøge, hvorvidt dette er i overensstemmelse med EU-retten. Det gælder dog ikke for al lovgivning, men udelukkende for love, som berører det Indre Marked – dvs. lovgivning, der potentielt kan udgøre en hindring for den frie bevægelighed for varer, informationsteknologiske tjenesteydelser eller for sekundær EU-lovgivning.

Informationsteknologiske tjenesteydelser kaldes i EU-sprog for ”informationssamfundets tjenester”. De er kendetegnet ved, at de normalt leveres mod betaling og formidles elektronisk efter anmodning herom fra en tjenestemodtager (køber).

Fra det tidspunkt, hvor Kommissionen notificeres om et lovforslag, begynder den såkaldte status-quo-periode, der som udgangspunkt er på tre måneder. I disse tre måneder må den notificerende medlemsstat ikke vedtage den pågældende lovgivning, men skal derimod lade Kommissionen (og evt. øvrige medlemslande) gennemgå lovgivningsforslaget.

Hvis det vurderes, at forslaget kan være i strid med EU-retten, kan Kommissionen (eller andre medlemsstater) fremsætte en såkaldt udførlig udtalelse. En udførlig udtalelse medfører, at status-quo-perioden forlænges med tre måneder, hvis lovgivningen angår produkter, eller en måned, hvis den angår tjenesteydelser.

Den notificerende medlemsstat skal herefter forklare, hvilke foranstaltninger den agter at foretage for at imødekomme den udførlige udtalelse.

Kommissionen og medlemsstaterne kan også afgive kommentarer til et notificeret udkast. Dette sker såfremt udkastet umiddelbart synes at være i overensstemmelse med EU-retten, men stadig kræver en mere præcis formulering af dets fortolkning.

Den notificerende medlemsstat skal tage hensyn til sådanne kommentarer så vidt som muligt, men der er ikke forbundet nogen egentlige konsekvenser med disse. Ligeledes forlænges status-quo-perioden ikke ved fremsættelse af kommentarer.

Notifikationsproceduren afsluttes ved, at medlemsstaten informerer Kommissionen om udkastets endelige tekst, når udkastet er blevet vedtaget. Det skal fremgå, hvad der er blevet ændret ift. det notificerede udkast, således at Kommissionen (og evt. andre medlemsstater) kan kontrollere, hvad den notificerende medlemsstat har foretaget sig for at imødekomme responsen.

Kommissionen kan i øvrigt helt blokere et udkast i 12-18 måneder, såfremt man er ved (eller har planer om) at gennemføre harmoniseringstiltag på det pågældende lovgivningsområde.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik