Hvad har det indre marked med fodboldklubbers transferregler at gøre?

Princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed gælder også for fodboldspillere.

Det betyder blandt andet, at fodboldspillere har ret til at skrive kontrakt med en ny klub, når deres kontrakt udløber, uden at den gamle klub modtager kompensation.

Det betyder også, at sportsforbund i Europa – f.eks. DBU eller UEFA – ikke må sætte begrænsninger på, hvor mange professionelle spillere fra EU-medlemslande klubberne må benytte i officielle kampe.

Dette blev fastslået i den såkaldte Bosman-sag C-415/93, hvor den belgiske fodboldspiller Jean-Marc Bosman fik EU-Domstolens ord for, at princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed også gælder for fodboldspillere.

Bosman-sagen

Sagen drejede sig om, at den professionelle belgiske fodboldspiller Jean-Marc Bosmans gamle fodboldklub, RFC Liege, ifølge de gamle transferregler kunne kræve at modtage et beløb, når han blev hyret af en ny klub, selvom Bosman’s kontrakt med RFC Liege var udløbet.

Bosman krævede en kendelse fra en national domstol om, at transferreglerne og de såkaldte udlændingeklausuler var i strid med både EU’s konkurrenceregler og EU’s bestemmelser om arbejdskraftens frie bevægelighed. Disse spørgsmål blev forelagt EU-Domstolen til en præjudiciel afgørelse.

EU-Domstolen gav Bosman ret, fordi transferreglerne direkte påvirkede spillernes adgang til arbejdsmarkedet i andre medlemslande og derfor kunne hindre arbejdskraftens frie bevægelighed.

Domstolen afviste argumenterne om, at reglerne kunne begrundes i hensynet til at opretholde økonomisk og konkurrencemæssig balance imellem klubberne og støtte unge spillere, da disse formål kunne opnås med andre midler, der ikke hindrede arbejdskraftens frie bevægelighed.

I samme dom kom Domstolen også frem til, at det ikke er muligt for sportsforbund at fastsætte, hvor mange spillere, som er statsborgere i andre medlemslande, klubberne benytter.

Udover de 25 EU-lande gælder dommen også for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, der er medlemmer af EØS. Schweiz er ikke medlem af EØS-aftalen, men har indgået aftale med EU om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik