Hvad er forskellen på EU’s indre marked og EU’s toldunion?

Toldunionen fjerner tolden mellem medlemslandene og fastsætter fælles ydre toldsatser. Mens det indre marked er et integreret fælles marked, der har til formål at fjerne handelshindringer, der ikke vedrører told.

Hvis du har rejst i et land uden for EU og brugt over 3.250 kroner på varer, så skal du betale told og afgifter på dine varer, når du lander med flyet i Danmark. Men hvis du har rejst inden for EU, så skal du som udgangspunkt ikke betale told og afgifter på de ting, du har købt. Det er nok sådan, du mærker forskellen mellem EU’s indre marked og EU’s toldunion. Men det handler om lidt mere end lufthavnskontrol.

Det indre marked

EU’s medlemslande udgør tilsammen det indre marked. Her kan varer og ydelser handles frit, og mennesker må rejse, arbejde og bo, hvor de vil. For at skabe ens betingelser for konkurrence mellem de virksomheder, der sælger deres varer på det indre marked, og for at beskytte forbrugerne, der køber og bruger varerne, har EU et fælles regelsæt. Regelsættet handler også om miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø og statsstøtte.

Når EU laver ens standarder og regler for medlemslandenes varer, kaldes det en harmonisering. Cirka halvdelen af alle varer på det indre marked er omfattet af harmoniserede regler. For de varer, der ikke er omfattet af ensartede regler, gælder princippet om gensidig anerkendelse. Det betyder, at varer eller ydelser sælges i det pågældende EU-land, hvis de lovligt kan markedsføres i et andet EU-land. Der er dog undtagelser fra princippet om gensidig anerkendelse. EU-landene kan f.eks. under visse omstændigheder indføre strengere nationale regler for at beskytte miljøet eller menneskers og dyrs liv og sundhed.

Toldunionen

EU‘s toldunion kan siges at beskytte EU‘s indre marked. Toldmyndighederne i alle EU’s medlemslande arbejder sammen, som om de var én myndighed. De tager sig af varer, der kommer til EU fra resten af verden, og de bruger samme toldsats. Så det gør altså ingen forskel på pengepungen, om du lander i København eller Køln, når du har været på ferie i USA. Du skal betale samme told for de varer, du har købt. Til gengæld er der ingen told mellem medlemslandene i EU.

Selvom der ikke er toldbarrierer mellem medlemslandene, så skal varerne stadig leve op til forskellige standarder. Både varerne på det indre marked og de varer, der kommer fra resten af verden. Samtidig sikrer tolderne, at der ikke indføres f.eks. ulovlige kemikalier, narkotika og fysiske penge på det indre marked.

Der er altså meget en tæt sammenhæng mellem EU’s toldunion og det indre marked. Begge gør det lettere for EU’s medlemslande at handle med varer på tværs af grænser.

Senest opdateret: [10.04.2019]

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik