Hvad er ERM II?

ERM II er det europæiske valutasamarbejde, som går ud på at begrænse de deltagende valutaers udsving over for euroen.

ERM II (Exchange Rate Mechanism II – på dansk: valutakursmekanisme II) er den lidt utilgængelige forkortelse for det europæiske valutasamarbejde.

Danmark har deltaget i valutasamarbejdet siden den 1. januar 1999, og den danske krone er via dette samarbejde tæt knyttet til euroen.

I ERM II skal de deltagende lande stabilisere deres valutakurs i forhold til euroen. Samarbejdet indebærer, at der er fastsat en centralkurs for de deltagende valutaer i forhold til euro. Omkring denne centralkurs er der aftalt et udsvingsbånd, som gør det muligt for de deltagende valutaer at bevæge sig lidt i forhold til centralkursen.

Frivillig ordning

Lande, der ikke deltager i euroen, kan deltage i ERM II på frivillig basis. Siden Grækenland kom med i eurosamarbejdet den 1. januar 2001 har Danmark været den eneste deltager i ERM II frem til 28. juni 2004, hvor de tre nye EU-lande Estland, Litauen og Slovenien trådte ind i samarbejdet. Den 2. maj 2005 trådte Cypern, Letland og Malta ind i ERM II. Slovakiet tilsluttede sig som det senest tilkomne deltagerland ERM II den 28. november 2005. Den 1. januar 2007 blev Slovenien optaget i eurosamarbejdet og den 1. januar 2008 Malta og Cypern. Slovakiet kom med i eurosamarbejdet den 1. januar 2009 og Estland i 2011. Letland indførte euroen den 1. januar 2014, og senest har Litauen tilsluttet sig eurosamarbejdet den 1. januar 2015. De syv lande deltager derfor ikke længere i ERM II.

Udsvingsbånd

Standarden for udsvingsbånd i ERM II er +/- 15 pct, men Danmark har indgået en aftale om et snævrere bånd, så det danske udsvingsbånd er på +/- 2,25 pct. Centralkursen er på 746,038 kroner, og den danske krones udsvingsbånd er på 762,824 kroner og 729, 252 kroner pr. 100 euro, hvilket betyder, at den øvre og den nedre udsvingsgrænse er på henholdsvis ca. 7,63 kr. og ca. 7,29 kr. pr. euro.

Centralkurser og obligatoriske interventionskurser i ERM II

Deltagerland Kurser 1 EUR = Aktuel kursudsving
 Danmark (+/- 2,25 %)
 Danske kroner (DKK)
 1. januar 1999
Øvre kurs
Central kurs
Nedre kurs
7,62824
7,46038
7,29252
 
DKK pr. euro

 

Hvordan holdes kursen indenfor udsvingsbåndet?

Hvis kursen på en af de deltagende valutaer bevæger sig ud på en af de fastsatte udsvingsgrænser, er Den Europæiske Centralbank og den pågældende nationale centralbank forpligtet til at holde kursen indenfor udsvingsbåndet. Det sikres ved indgriben i form af støtteopkøb eller salg af valutaen. Ved et akut spekulationspres mod en deltagende valuta kan der ydes støtte fra Den Europæiske Centralbank i form af korte kreditter i euro for at supplere den berørte nationale centralbanks valutareserve.

Deltagelse i ERM II i minimum 2 år uden alvorlige spændinger er et af de såkaldte konvergenskriterier, der skal være opfyldte for at kunne indføre euroen som national valuta. 

ECU/EURO

ECU (European Currency Unit) var en regneenhed inden for EU vægtet sammen af de deltagende landes valutaer. ECU’en blev brugt som afregningsvaluta mellem EU-landenes centralbanker og som regnenhed ved fastlæggelsen af de fælles landbrugspriser og budgettet. Den 1. januar 1999 blev ECU’en afløst af euroen i forholdet 1:1. 

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik