Hvad er en traktat?

En traktat er en juridisk bindende aftale indgået mellem to eller flere lande.

EU’s målsætninger, kompetence og politiske og juridiske instrumenter med mere er beskrevet i de traktater, der er indgået mellem EU's medlemslande. EU-traktaternes bestemmelser udgør grundlaget for al anden EU-ret. Det betyder, at alle EU’s andre regler – forordninger, direktiver, afgørelser, beslutninger med mere – både i indhold og den måde de bliver vedtaget på, skal være i overensstemmelse med traktaterne.

En traktat indledes ofte med en præambel, der er en slags betragtninger over baggrunden for at indgå traktaten. Herefter kommer selve traktatens bestemmelser, der er delt op i nummererede afsnit, som kaldes artikler. Ofte vil der også være protokoller og erklæringer knyttet til selve traktatteksten.

Erklæringer er politisk bindende dokumenter i modsætning til juridisk bindende protokoller. Det vil sige, at erklæringer oftest benyttes som en form for tilkendegivelser om holdninger til forskellige spørgsmål eller uddybende forklaringer, mens protokoller indeholder konkrete bestemmelser, som landene skal overholde.

En erklæring kan være støttet af alle landene, eller det kan være et enkelt land, som ønsker en erklæring om et bestemt emne.

Protokoller er i modsætning til erklæringer juridisk og ikke kun politisk bindende dokumenter. Protokoller kan kun ændres ved en traktatændring. Det er blandt andet på baggrund af en protokol til Maastricht-traktaten, at Danmark fortsat kan have regler om, at udlændinge som udgangspunkt ikke må købe sommerhuse i Danmark.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik