Hvad er en grønbog og en hvidbog?

Grønbøger og hvidbøger er høringsdokumenter, som Kommissionen fremsætter i forbindelse med langsigtede lovgivningsplaner på forskellige politikområder.

Et eksempel er grønbogen "Etablering af en kapitalmarkedsunion" - KOM (2015) 0063

Der uarbejdes flest grønbøger, og de er mindre omfangsrige end hvidbøger.

Hvidbøger omhandler typisk de politikområder, som har topprioritet. De indeholder detaljerede forslag til, hvordan politikken på et bestemt område kan udformes. Hvidbøger fungerer således ofte som en slags handlingsplaner.

Grønbøger omhandler typisk emner, der vægter mindre. Grønbøger fungerer som diskussionsgrundlag og analyserer det pågældende område med henblik på at starte en høring om emnet.

Hvidbogen om indførelsen af det indre marked fra 1985 er særlig kendt. Denne hvidbog er blevet brugt som målestok for EU’s succes med at gennemføre det indre marked til det tidspunkt man havde fastsat som mål nemlig 1992.

På Edinburgh-topmødet i december 1992 lovede Kommissionen systematisk at udarbejde høringsdokumenter, før den foreslår lovgivning. Siden 1993 har udarbejdelsen af høringsdokumenter således været en væsentlig del af Kommissionens politikforberedende arbejde, og i løbet af de seneste år er brugen af høringsdokumenter blevet intensiveret.

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik