Får Danmark mere indflydelse i EU, hvis euroforbeholdet afskaffes?

Det er et politisk spørgsmål, som blandt andet de politiske partier i Folketinget og bevægelserne repræsenteret i Europa-Parlamentet har diskuteret ofte, men som man ikke er enige om.

Der er ikke enighed om, om Danmark samlet set vil få mere indflydelse i EU ved at afskaffe euroforbeholdet, men man kan sige, at det vil have nogle forskellige konsekvenser for Danmark at træde ind i eurosamarbejdet. Når et EU-medlemsland går over til at benytte den fælles mønt, euroen, sker følgende:

På den ene side, giver det mulighed for at deltage i møder og institutioner, hvor den monetære politik der knytter sig til Euroen bliver besluttet:

  1. Medlemslandet får plads i Eurogruppen.
  2. Medlemslandets nationalbankdirektør får plads i Styrelsesrådet i den Europæiske Centralbank.
  3. Personer fra medlemslandet får mulighed for at blive valgt til at sidde i ECB's direktion.
  4. Medlemslandets stats- eller regeringschef kan deltage i de særlige eurotopmøder, der typisk afholdes i forbindelse med de ordinære EU-topmøder

På den anden side vil medlemslandet også blive fuldt ud omfattet af proceduren om uforholdsmæssige store offentlige underskud mm., som er beskrevet i art. 126 TFEU. Proceduren kan i yderste konsekvens medføre økonomiske sanktioner ved manglende efterlevelse af budgethenstillingerne. Så længe Danmark ikke deltager i eurosamarbejdet, gælder sanktioner og påbud ved uforholdsmæssigt stor offentlig gæld og budgetunderskud ikke for Danmark.

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik