Hvad er Europa-Kommissionens fem scenarier for EU’s fremtid?

Europa-Kommissionen har offentliggjort en hvidbog om EU's fremtid efter Brexit.

Hvidbogen skal sætte gang i en bred debat om, hvordan EU-samarbejdet skal se ud i 2025. Europa-Kommissionen opstiller fem mulige scenarier:

  1. Uændret kurs
  2. Intet andet end det indre marked
  3. De, som vil mere, gør mere
  4. Mindre, men mere effektivt
  5. Langt mere sammen

Scenarie 1: Uændret kurs

EU fokuserer på vækst, beskæftigelse og investeringer. EU skal levere konkrete resultater ved at styrke det indre marked og øge investeringerne i infrastruktur inden for især energi, transport og det digitale område.

Scenarie 2: Intet andet end det indre marked

I scenarie 2 ser Kommissionen EU reduceret til et begrænset frihandelsområde med fri bevægelighed for varer og kapital. EU vil ikke længere kunne garantere fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser, da det vil være for svært at enes om fælles regler her.

Scenarie 3: De, som vil mere, gør mere 

I scenarie 3 ser Kommissionen EU som et samarbejde i flere hastigheder, hvor grupper af EU-landene, som ønsker mere integration skal kunne bevæge sig fremad sammen. F.eks. skal en gruppe lande kunne gå sammen om at udveksle efterretninger som led i bekæmpelsen af terror eller oprette et egentligt asylsystem.

Scenarie 4: Mindre men mere effektivt 

I scenarie nr. 4 ser Kommissionen et EU, som arbejder sammen på færre områder end i dag. Til gengæld skal EU have stærkere beføjelser på disse områder, både hvad angår beslutningsevne og håndhævelsesbeføjelser. EU skal især samarbejde tættere om innovation, handel, sikkerhed, forsvar og migration, så EU kan sætte meget hurtigere og mere beslutsomt ind på disse områder

Scenarie 5: Langt mere sammen 

I scenarie nr. 5 ser Kommissionen et EU, hvor samarbejdet går videre end nogensinde på alle områder. EU skal have både stærkere beslutningsevne og håndhævelsesbeføjelser på alle samarbejdsområder.

 

Rundspørge

Folketingets EU-Oplysning har fået foretaget en analyse af Gallup, der har spurgt et repræsentativt udvalgt antal danskere om Europa-Kommissionens scenarier. Se resultatet af undersøgelsen nedenfor:

Links

 Hvad er Europa-Kommissionens fem scenarier for EU’s fremtid?

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik