Er Danmark med i den Europæiske Arrestordre, og er samarbejdet overstatsligt?

Danmark er på nuværende tidspunkt omfattet af den Europæiske Arrestordre, men Danmark kan i fremtiden risikere at falde ud af samarbejdet.

Danmark er omfattet af reglerne i rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre.

Rammeafgørelsen er gennemført i dansk ret ved Lov nr. 433 af 10. juni 2003. I øjeblikket er aftalen af mellemstatslig karakter. Det skyldes, at EU-samarbejdet på det strafferetlige område var mellemstatsligt dengang i 2002, da rammeafgørelsen blev vedtaget.

Efter Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009, er nye retsakter på det strafferetslige område blevet overstatslige. EU har planer om at fremsætte et nyt forslag, som vil gøre den Europæiske Arrestordre overstatslig. Dette betyder, at Danmark står til at falde ud af EU-samarbejdet på disse områder pga. retsforbeholdet.

Det betyder derfor, at når et nyt forslag vedtages, og den gamle rammeafgørelse ophæves, står Danmark til at falde uden for samarbejdet om den Europæiske Arrestordre.

Hvis Danmark skal blive ved med at være en del af samarbejdet om den Europæiske Arrestordre, når det bliver overstatsligt, så kræver det en parallelaftale. Det skyldes, at Danmark d. 3. december 2015 stemte nej til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Danmark kan dog ikke være sikker på at få en parallelaftale igennem, da det afhænger af om Kommissionen accepterer at indlede forhandlingerne med Danmark, og at parallelaftalen bliver vedtaget.

Senest opdateret: [15.12.2017]

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik