Er Danmark det eneste land, der har EU-forbehold?

Nej. Det er ikke kun Danmark, der har EU-forbehold.

Når et land tiltræder EU, forhandler de en tiltrædelsesaftale, der også kan indeholde nogle bestemmelser, der gør, at de ikke skal deltage i alle former for samarbejdet. For eksempel har Malta en national særstilling hvad angår reglen om køb af sommerhus (ligesom Danmark), og Tyskland har en særregel hvad angår transportpolitik, jf. Lissabontraktatens artikel 98 (TEUF). Sverige har en særregel, hvad angår salg af snus.

Spanien, Grækenland Slovakiet, Estland, Letland, Litauen og Polen har alle undtagelser fra habitatdirektivet vedr. ulvebestanden. Derudover har både Polen og Storbritannien en præcisering i forhold til anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Disse nationale særstillinger betyder, at hvert land på nogle punkter har nogle regler, der gør, at de ikke skal følge EU-reglerne på samme vilkår som de andre.

Derudover findes der bl.a. følgende forbehold:

  • Protokol om erhvervelse af sommerhuse i Danmark. (Protokol til Maastricht-traktaten).
  • Protokol vedrørende Irland om artikel 40 i den irske forfatning vedrørende abort (Protokol til Maastricht-traktaten).
  • Protokoller vedrørende Storbritannien og Irland om de to landes fælles rejseområde og forbehold for deltagelse Afsnit IV i EF-traktaten vedrørende visum, asyl og indvandring. (Protokoller til Maastricht-traktaten og Amsterdam-traktaten. Se også særbestemmelser om Storbritannien, Irland og Danmark i protokollen til Amsterdam-traktaten om integration af Schengen-reglerne i EU).
  • Protokol om Storbritanniens forbehold for deltagelse i ØMU’ens 3. fase (Protokol til Maastricht-traktaten).
  • Ordningen for EU’s egne indtægter. Indeholder særbestemmelser om Storbritanniens såkaldte budgetrabat og Tyskland, Østrig, Holland og Sveriges begrænsede deltagelse i finansieringen af denne budgetrabat. (Mellemstatslig afgørelse truffet af Rådet den 29. september 2000 i henhold til EF-traktatens artikel 269 og vedtaget af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser).
  • Protokol vedrørende Sverige og Finland om samernes eneret til rensdyrhold i traditionelle samiske områder mv. (Protokol tilknyttet tiltrædelsesakten for Østrig, Finland og Sverige).
  • Protokol vedrørende Østrig om brugen af særlige østrigske udtryk inden for det tyske sprog. (Protokol tilknyttet tiltrædelsesakten for Østrig, Finland og Sverige).
  • Protokol om Portugals mulighed for at opretholde rentefri kreditfacilitet på Azorerne. (Protokol til Maastricht-traktaten).
  • Protokol om Frankrigs eneret til pengeudstedelse og fastsættelse af CPC-franc’ens paritet i franske oversøiske territorier. (Protokol til Maastricht-traktaten).
  • EF-traktatens artikel 306: Oprindelig særbestemmelse, som fastslår, at traktaten ikke er til hinder for, at de regionale unioner mellem Belgien og Luxembourg, og mellem Belgien, Luxembourg og Nederlandene fortsat består og gennemføres, i det omfang disse regionale unioners mål ikke nås ved anvendelsen af EF-traktaten.

 

Senest opdateret: [14.03.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik