Kommissionens vinterprognose 2017-2018

14.02.2017

Europa-Kommissionen forventer fortsat økonomisk vækst i EU's medlemslande i 2017 og 2018.

Denne artikel dækker disse emner:

Forsidebillede vinterprognose 2017  

Vækst 

Kommissionen forventer en økonomisk vækst for 2017 og 2018 på 1,8 procent i begge år for EU som helhed. En opjustering på 0,2 procentpoint i for 2017 i forhold til Kommissionens efterårsprognose fra november 2016. For de 19 eurolande er vækstforventningerne på 1,6 og 1,8 procent i 2017 og 2018. Alle medlemslandenes økonomier forventes at vokse i perioden 2017-2018. Væksten forventes at blive drevet at den indenlandske efterspørgsel i form af primært det private forbrug.  

Kommissionen peger i prognosen på en række forhold, der kan bidrage til EU's eksport af varer og tjenester og dermed væksten i EU:

  • Udsigt til vækst i de udviklede økonomier uden for EU.
  • Opskrivning af den amerikanske dollar.
  • Mere stabil udvikling i nye markedsøkonomier.

Uanset at alle EU-landene forventes at have en positiv vækst i prognoseperioden, vil udviklingen i de enkelte medlemslande dog fortsat være uens. Det skyldes både strukturelle aspekter samt konjunkturforskelle. Der vil derfor være en stor variation i væksten - fra 1,1 procent i Italien til 3,9 procent i Luxembourg i 2018.

Usikkerhed 

Der er dog en række faktorer, som gør prognosen meget usikker. Det drejer sig om:
  • Den nye amerikanske regerings politik.
  • De mange valg der skal afholdes i Europa i år bl.a. i Tyskland og Frankrig.
  • Brexit-forhandlingerne med Storbritannien.

 

Ledighed

Der forventes fortsat vækst i beskæftigelsen og deraf faldende ledighed. Ledigheden forventes dog fortsat at være på et højere niveau end før krisen. Arbejdsløsheden forventes at falde fra 8,5 procent i 2016 til 8,1 procent i år og 7,8 procent i 2018 i EU som helhed. For euroområdet forventes et fald fra 10,0 procent i 2016 til 9,6 procent i år og 9,1 procent i 2018.

Her er der dog også store forskelle mellem de enkelte EU-lande med 4,1 procent i Tyskland til 23,4 procent i Grækenland i 2016.

 

Inflation

Inflationen forventes at være gradvist stigende på baggrund af bl.a. stigende energipriser. Prisudviklingen forventes derfor at stige fra 0,3 procent i 2016 til 1,7 procent i 2018 i EU.

 

Offentlige finanser

De offentlige finanser forventes at blive forbedret som følge af det meget lave renteniveau samt den større beskæftigelse med større skatteindtægter og lavere sociale ydelser til følge. Budgetunderskuddet i euroområdet forventes at falde fra 1,7 procent af BNP i 2016 til 1,4 procent i 2017 og 2018. For samtlige EU-lande under ét forventes underskuddet at være på 1,9 procent i 2016, 1,7 procent i år og 1,6 procent 2018. Overskuddet på den danske budgetsaldo i 2014 skyldes engangsindtægter fra især beskatningen af kapitalpensioner.

De faldende offentlige budgetunderskud afspejler sig også i udviklingen af den offentlige bruttogæld, hvor gælden toppede i 2014 med et gennemsnitligt niveau på 94,4 procent af BNP for eurolandene og 88,5 procent for EU-landene under ét. I 2018 forventes den offentlige gæld at være faldet til gennemsnitligt 89,2 procent af BNP for eurolandene og 83,6 procent for EU-landene samlet.

Nedenfor kan en række udvalgte nøglevariable fra vinterprognosen findes for de 28 EU-medlemslande, euroområdet samt Danmark.

 

Udvalgte nøglevariable fra Kommissionens prognose 2016-2018

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016*

 

 

2017*

 

 

2018*

 

Økonomisk real vækst (årlig procentvis ændring i BNP)
EU-28

 

0,2

 

 

1,6

 

 

2,2

 

 

1,9

 

 

1,8

 

 

1,8

 

Eurområdet

 

-0,3

 

 

1,2

 

 

2,0

 

 

1,7

 

 

1,6

 

 

1,8

 

Danmark

 

0,9

 

 

1,7

 

 

1,6

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

1,8

 

Arbejdsløshed (procent af den civile arbejdsstyrke)
EU-28

 

10,9

 

 

10,2

 

 

9,4

 

 

8,5

 

 

8,1

 

 

7,8

 

Euroområdet

 

12,0

 

 

11,6

 

 

10,9

 

 

10,0

 

 

9,6

 

 

9,1

 

Danmark

 

7,0

 

 

6,6

 

 

6,2

 

 

6,2

 

 

5,9

 

 

5,7

 

Inflation (procentvis årlig ændring)
EU-28

 

1,5

 

 

0,5

 

 

0,0

 

 

0,3

 

 

1,8

 

 

1,7

 

Euroområdet

 

1,3

 

 

0,4

 

 

0,0

 

 

0,2

 

 

1,7

 

 

1,4

 

Danmark

 

0,5

 

 

0,4

 

 

0,2

 

 

0,0

 

 

1,4

 

 

1,6

 

Offentlig budgetsaldo (procent af BNP)
EU-28

 

-3,3

 

 

-3,0

 

 

-2,4

 

 

-1,9

 

 

-1,7

 

 

-1,6

 

Euroområdet

 

-3,0

 

 

-2,6

 

 

-2,1

 

 

-1,7

 

 

-1,4

 

 

-1,4

 

Danmark

 

-1,0

 

 

1,4

 

 

-1,3

 

 

-1,6

 

 

-1,6

 

 

-0,9

 

Offentlig bruttogæld (procent af BNP)
EU-28

 

87,4

 

 

88,5

 

 

86,5

 

 

85,1

 

 

84,8

 

 

83,6

 

Euroområdet

 

93,7

 

 

94,4

 

 

92,6

 

 

91,5

 

 

90,4

 

 

89,2

 

Danmark

 

44,0

 

 

44,0

 

 

39,6

 

 

38,3

 

 

37,8

 

 

36,9

 

EU-28,Euroområdet, *prognose.

 

Vinterprognose for 2017-2018

Økonomisk prognose for perioden 2017-2018

Europa-Kommissionen har udarbejdet den økonomiske forårsprognose for 2017-2018. Kommissionen udarbejder disse prognoser tre gange årligt - om foråret, efteråret og vinteren. Prognoserne anvendes bl.a. i Kommissionens løbende overvågning af den økonomiske udvikling under det såkaldte europæiske semester, hvor den forventede udvikling i den offentlige budgetsaldo og bruttogæld danner baggrund for medlemslandenes efterlevelse af kravene under stabilitets- og vækstpagten. 

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik