Kommissionen præsenterer ØMU-pakke

06.12.2017

Kommissionen har i dag præsenteret en pakke af forslag, der skal uddybe den økonomiske og monetære union (ØMU'en). 

Denne artikel dækker disse emner:

Monetær politik 

Pakken af forslag skal ifølge Kommissionen medvirke til at gøre ØMU'en mere forenet, effektiv og demokratisk ansvarlig inden 2025. Kommissionen skitserer i en såkaldt køreplan vejen frem mod fuldførelse af ØMU'en:

ØMU-pakken

Pakken af forslag indeholder følgende elementer:

Supplerende forslag

Foruden de fire hovedelementer i pakken præsenterer Kommissionen også to lovgivningsforslag, der skal supplere ØMU-pakken ved bl.a. at skaffe flere midler til støtte i forbindelse med gennemførelse af strukturreformer. Det drejer sig om følgende:

Næste skridt 

Pakken skal drøftes af EU's stats- og regeringschefer på EU-topmødet den 14.-15. december 2017. Det sker på et særligt eurotopmøde den 15. december, hvor deltagerkredsen er udvidet til at omfatte ikke kun eurolandenes stats- og regeringschefer, men samtlige 27 stats- og regeringschefer (Storbritannien deltager ikke). Efter planen skal der træffes afgørelse om reformen af ØMU'en på EU-topmødet til juni 2018.

Som det fremgår er det kun to af pakkens fire elementer, der er forslag til egentlig EU-lovgivning, nemlig forslaget om oprettelse af en europæisk monetær fond samt forslaget om at indarbejde finanspagten i EU-lovgivningen. Det første forslag skal vedtages efter en godkendelsesprocedure, hvor Rådet vedtager forslaget, men Europa-Parlamentet skal først godkende det. Det sidste forslag skal vedtages af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet.

Hvad angår forslaget om et budgetinstrumenter til stabilisering af euroområdet vil Kommissionen fremsætte egentlige forslag til maj 2018 i forbindelse med forslaget om den næste flerårige finansielle ramme for EU's budget i perioden efter 2020. Hvis der opnås enighed om en ny post som europæisk økonomi- og finansminister kan den besættes i forbindelse med den næste Kommissions embedsperiode fra november 2019.

Baggrund

En række tiltag blev gennemført efter den finansielle krise for at styrke eurosamarbejdet. Et ønske om også at styrke den økonomiske del af ØMU'en har også været drøftet i bl.a. en rapport fra de fem formænd fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen med titlen "Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union". Her bliver der forslået en række ændringer og udbygninger af ØMU'en gennemført i faser med start i 2015 og slutning senest i 2025. 

Europa-Kommissionen:

Brexit

Det britiske ja til at forlade EU ved Brexit-folkeafstemningen i juni 2016 satte gang i en refleksionsproces blandt de tilbageværende 27 medlemslande. Det resulterede i en såkaldt hvidbog om EU's fremtid, der blev præsenteret den 1. marts 2017. Hvidbogen var oplægget til det særlige EU-topmøde, der blev afholdt den 25. marts 2017 i Rom og markerede 60-året for Rom-traktatens undertegnelse. Hvidbogen indeholder fem mulige fremtidsscenarier med varierende grad af integration i EU.

Som opfølgning på hvidbogen har Kommissionen efterfølgende udarbejdet fem såkaldte refleksionspapirer om centrale emner i relation til EU's fremtidige udvikling. Èt af disse refleksionspapirer omhandler en uddybning af ØMU'en på grundlag af rapporten fra de fem formænds fra juni 2015.

Europa-Kommissionen:

Senest opdateret: [03.01.2018]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik