Leksikon

Titel Teaser
Absolut flertal Et absolut flertal i Europa-Parlamentet betyder et flertal blandt samtlige 751 medlemmer, hvilket vil sige mindst 376 medlemmer.
Absorptionskapacitet Begrebet absorptionskapacitet (også kaldet integrationskapacitet) handler om EU's evne til at optage nye medlemmer.
Acquis communautaire Acquis communautaire er betegnelsen for EU’s samlede regelsæt - lige fra traktater, direktiver og retspraksis til erklæringer og internationale aftaler.
Aftalepartierne Aftalepartierne er de partier, som står bag den aktuelle politiske aftale om en folkeafstemning om retsforbeholdet. De fem partier er: Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
Aktindsigt/åbenhed Bestemmelsen om aktindsigt og åbenhed i forhold til EU's dokumenter, lovgivningsproces, lobbyisme etc. stammer fra Amsterdamtraktaten.

Amsterdamtraktaten Amsterdamtraktaten blev underskrevet den 2. oktober 1997 af alle EU-landenes stats- og regeringschefer.
Ansøgerland Et ansøgerland er et land, som har ansøgt om at blive medlem af EU. Hvis EU accepterer ansøgningen, får landet status af kandidatland, og EU indleder optagelsesforhandlingerne med det pågældende land.
A-punkter A-punkter er sager på Rådets dagsorden, hvor der på forhånd er opnået politisk enighed, eller det krævede flertal er i hus.
Arbejdsmarkedets parter Ligesom i Danmark udgør arbejdsmarkedets parter i EU arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.
Arrestordre Den europæiske arrestordre gør det muligt, at udlevere mistænkte i straffesager til andre EU-lande.

Danmark er omfattet af arrestordren, da den er vedtaget i 2002 som en såkaldt rammeafgørelse og altså på et mellemstatsligt niveau. Det danske retsforbehold udelukker kun deltagelse i retsakter inden for retlige og indre anliggender på et overstatsligt niveau.
ASEAN ASEAN (Association of Southeast Asian Nations eller Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer) blev grundlagt den 8. august 1967.
Associeringsaftale En associeringsaftale er en aftale mellem f.eks. EU og et tredjeland eller en sammenslutning af tredjelande.
AVS-landene AVS-landene er en gruppering af lande i Afrika(syd for Sahara), Vestindien og Stillehavsområdet.
Din søgning gav 13 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik