Dagpenge med til et andet EØS-land

Som arbejdssøgende er det muligt at få dagpenge med til et andet EØS-land i op til 90 dage, hvis du søger arbejde i det pågældende land.

Danske kroner.
Hvis du er arbejdssøgende og søger arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, er det muligt at få dine dagpenge med i op til 90 dage.

Du skal henvende dig i din a-kasse for at få konkret vejledning om dine rettigheder vedrørende arbejdsløshedsforsikring i EU-/EØS-landene, Schweiz og Færøerne. Det er din a-kasse, der udsteder et dokument kaldet PD U2, hvis du opfylder betingelserne for at kunne tage dine dagpenge med til et andet EØS-land og Schweiz. PD U2-dokumentet gælder ikke for Færøerne.

Færøerne er ikke en del af EØS-samarbejdet, men en del af det nordiske samarbejde. Derfor er reglerne på Færøerne ikke lavet på baggrund af EU-forordningen, men som en aftale mellem Danmark og Færøerne.

Husk også at tale med din a-kasse om, hvordan du er stillet, når du vender tilbage. 

Inden du tager afsted

Du skal være medlem af en arbejdsløshedskasse i Danmark og have ret til arbejdsløshedsdagpenge, før det er muligt at tage dagpengene med til et andet EU-/EØS-land, Færøerne eller Schweiz.

Følgende betingelser skal være opfyldt, før det er muligt at tage dagpenge med til et andet EU-/EØS-land:

 • Du er statsborger i et EU-/EØS-land eller Schweiz.
 • Du skal være dansk statsborger for at tage dine dagpenge med til Færøerne.
 • Du bor og opholder dig i Danmark indtil afrejsedatoen.
 • Du er medlem af en a-kasse.
 • Du har ret til dagpenge på det tidspunkt, hvor du rejser.
 • Du har været tilmeldt jobcentret som fuldtidsarbejdsløs i mindst fire uger før den planlagte rejsedato.
 • Du har søgt om et særligt dokument – PD U2 – før du rejser, dog tidligst 4 uger inden den planlagte afrejsedato. 

Du kan dog få dispensation fra kravet om fire-ugers tilmelding hos jobcentret, hvis du opfylder en af betingelserne:

 • Du ønsker at følge din ægtefælle eller samlever, der skal overtage mere end fem ugers arbejde eller begynde mindst 18 måneders uddannelse i det andet EU-/EØS-land eller Schweiz.
 • Du er statsborger i det EU-/EØS-land/Schweiz, du ønsker at rejse til, og du har været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcentret i mindst en uge, efter at du blev ledig.
 • Du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet EU-/EØS-land eller Schweiz.
 • Du har fået arbejde på deltid eller af kortere varighed i det andet EU-/EØS-land eller Schweiz, og arbejdet medfører ikke, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land.
 • Du skal ikke opfylde 4-ugers kravet, hvis du er dagpengeberettiget og tager til Færøerne.

Når du kommer til udlandet

Med PD U2-dokumentet har du ret til dagpenge i den periode, som står i dokumentet. Men for at få dagpengene udbetalt, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, du er rejst til. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig arbejdsformidlingen i det land, du rejser til senest syv dage efter den startdato, der står i dokumentet. Ellers får du først dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig hos arbejdsformidlingen.

Hvis du får arbejde, kan du ikke længere få danske dagpenge. I stedet skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der, hvor du får arbejde.

Når du kommer hjem

Finder du ikke arbejde i det andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Færøerne, er det vigtigt, at du er tilbage i Danmark og tilmelder dig dit lokale jobcenter, inden fristen på tre måneder udløber. Ellers mister du din dagpengeret.

Fristen fremgår af det PD U2-dokument, som a-kassen har udstedt til dig.

Muligheden for at tage dagpenge med til et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, når man er arbejdssøgende, bygger på EU's regler om fri bevægelighed. Denne rettighed er beskrevet flere steder og findes både i EU's grundlæggende traktater samt i flere direktiver og forordninger. De vigtigste regler findes dog i det såkaldte ”Opholdsdirektiv”. I dette direktiv beskrives den helt grundlæggende ret til at opholde sig i andre EU-lande og betingelserne for denne frihed.

Muligheden for at tage dagpenge med til Færøerne, når man er arbejdssøgende, bygger på Færøernes og Danmarks deltagelse i det Nordiske samarbejde. Der blev indgået en aftale om koordinering af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne i 2014.

EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EU-landene kaldes sammen med Island, Liechtenstein og Norge for EØS-landene på baggrund af en aftale mellem EU og de tre lande. Reglerne gælder også i Schweiz. 

EØS

Det er muligt at tage dagpenge med til Færøerne på baggrund af en aftale mellem Danmark og Færøerne. Det er ikke muligt at tage dagpenge med til Grønland. 

Arbejdsmarked rekruttering logo

Det er din a-kasse, der administrerer tilladelserne
til at tage dagpenge med til et andet
EU-/EØS-land. På Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekrutterings hjemmeside kan du se en liste
over danske a-kasser. 

Derudover kan du finde mere information om dagpengereglerne på borger.dk. 

Senest opdateret: [14.03.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik