Artikel 172 EUF: Procedure for vedtagelse af foranstaltninger

Denne artikel dækker disse emner:
[tidligere artikel 156 TEF]

De i artikel 171, stk. 1, omhandlede retningslinjer og andre foranstaltninger vedtages af Europa- Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Retningslinjer og projekter af fælles interesse, der vedrører en medlemsstats område, kræver den pågældende medlemsstats godkendelse.
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik