Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål kan stilles som led i den parlamentariske kontrol med regeringen eller som led i arbejdet med et EU-forslag, hvor medlemmerne kan få oplysninger om et emne. Begge typer spørgsmål kan stilles som samrådsspørgsmål. Samrådsspørgsmål stilles skriftligt og besvares mundtligt af ministeren på et udvalgsmøde.
Din søgning gav 6 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Spørgsmålets tekst Dato Titel på dokument Dokumentreference
1) Ministeren bedes redegøre for, hvorfor han finder det nødvendigt at gå enegang i EU med sit forslag om et nationalt forbud mod fluor. Vil ministeren forbyde samtlige 4700 langkædede molekyler med organisk fluor i kæden, og vil ministeren redegøre for, hvorfor han kun finder det nødvendigt med forbud mod fluor i visse produkter. 2) Påtænker ministeren at gå enegang på andre områder, som for eksempel et nationalt forbud mod neonikotinoider og glyfosat eller andre stoffer, som beviseligt kan spores i dyr og mennesker? 3) Hvad agter den danske regering at foretage sig, såfremt andre EU-lande gennemfører nationale forbud, der potentielt forhindrer danske virksomheder i at afsætte varer i det indre marked? 4) Det indre marked hedder på engelsk 'Single Market'. Hvad forstår ministeren ved begrebet Single Market? 03-09-2019
(2018-19 (2. samling))
Samrådsspm. om forbud mod fluor i visse produkter, til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål E
Ministeren bedes redegøre for, på hvilket grundlag regeringen ville have bedt om dispensation fra Orlovsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 2019 om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU), for så vidt angår direktivets krav om øremærket orlov til fædre, samt hvad hjemlen til en sådan dispensation ville være, hvis ikke ministeren havde ændret mening desangående. 30-08-2019
(2018-19 (2. samling))
Samrådsspm. om dispensation fra Orlovsdirektivet for så vidt angår krav om øremærket orlov til fædre, til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren KOM (2017) 0253 Samrådsspørgsmål A
Ministeren bedes redegøre for, hvilken konkret EU-politik regeringen vil føre, der er ’langt mere progressiv end i dag’, som beskrevet i ’Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: Retfærdig retning for Danmark.’ Ministeren bedes samtidig redegøre for, de konkrete initiativer regeringen vil bringe op i EU-samarbejdet, der afspejler en sådan progressiv EU-politik. 16-08-2019
(2018-19 (2. samling))
Samrådsspm. om hvilken konkret EU-politik regeringen vil føre, til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål D
I forlængelse af ministerens svar af 29. juli 2019 på EUU alm. del – spørgsmål 1 og i lyset af det omtalte notat af 1. februar 2019 fra EU-kommissionens Juridiske Tjeneste bedes ministeren oplyse, om han fortsat kan garantere, at Marrakesh-aftalen (Global Compact for Safe, Orderly and Regular migration (GCM)) ikke har juridisk betydning for hverken EU eller medlemslandene. Ydermere bedes ministeren oplyse, hvilken betydning det forventes at have, at Kommissionens Juridiske Tjeneste er kommet frem til et andet resultat end den danske regering. Der henvises også til artiklen “Lækket EU-notat åbner ny debat om omstridt FN-migrantpagt”, Berlingske, den 13. august 2019 (link: https://www.berlingske.dk/politik/laekket-eu-notat-aabner-ny-debat-om-omstridt-fn-migrantpagt?fbclid=IwAR05DLbEVSsCUKndHGjuzAzqpMRruNoqobfeZMcqrbnMU545BLgH5VL6TQ8). 14-08-2019
(2018-19 (2. samling))
Samrådsspm. om Marrakesh-aftalen, til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål C
Vil ministeren i forbindelse med den præjudicielle afgørelse i sagen C-89/18 om familiesammenføring oplyse, hvilket statsforfatningsretlige overvejelser dommen giver anledning til hos ministeren, især i relation til bestemthedskravet i grundlovens §20? 15-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Samrådsspm. om de statsforfatningsretlige konsekvenser af EU-Domstolens afgørelse i sagen C-89/18 om tyrkiske familiesammenføringer, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål B
Vil ministeren i forbindelse med den præjudicielle afgørelse i sagen C-89/18 om familiesammenføring oplyse: - Hvilke konsekvenser dommen får for de under henvisning til tilknytningskravet afviste familiesammenføringsbegæringer af hhv. tyrkere og andre tredjelandsborgere? - Hvilke lovgivningsmæssige konsekvenser forudser ministeren i forlængelse af dommen? 11-07-2019
(2018-19 (2. samling))
Samrådsspm. om konsekvenser af EU-Domstolens afgørelse i sagen C-89/18 om tilknytningskravet og tyrkiske familiesammenføringer, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren EUU Alm.del Samrådsspørgsmål A
Din søgning gav 6 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik