Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX
Din søgning gav 191 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
14-05-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evaluering af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) 2018 {SWD(2019) 174 final} KOM (2019) 0228 institutioner, retlige anliggender
13-05-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande KOM (2019) 0221 COD/2019/0107 transportpolitik, samarbejde med 3. lande
13-05-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførsel af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande KOM (2019) 0223 COD/2019/0108 transportpolitik, samarbejde med 3. lande
10-05-2019 REPORT FROM THE COMMISSION Supporting the Sustainable Development Goals across the world: The 2019 Joint Synthesis Report of the European Union and its Member States {SWD(2019) 176 final} KOM (2019) 0232 udviklingspolitik
08-05-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om institutionernes anvendelse i 2017 af Rådets forordning nr. 495/77, senest ændret ved forordning nr. 1945/2006 (om rådighedstjeneste), nr. 858/2004 (om særligt belastende arbejdsbetingelser) og nr. 300/76, senest ændret ved forordning nr. 1873/2006 (om skifteholdstjeneste) KOM (2019) 0217 administration
08-05-2019 FÆLLES RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Det Særlige Administrative Område Hongkong: Årsrapport 2018 JOIN (2019) 0008 udenrigspolitik, samarbejde med 3. lande
08-05-2019 FÆLLES RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Det Særlige Administrative Område Macao: Årsrapport 2018 JOIN (2019) 0007 udenrigspolitik, samarbejde med 3. lande
06-05-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU KOM (2019) 0211 transportpolitik, komitésager
03-05-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af arbejdet under programmet for bistand til dekommissionering af kernekraftværker i Bulgarien, Litauen og Slovakiet i 2018 og tidligere år KOM (2019) 0215 energipolitik
02-05-2019 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter KOM (2019) 0210 NLE/2019/0103 skattepolitik
30-04-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Europa i maj 2019: Forberedelser til en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union i en stadig mere usikker verden Europa-Kommissionens bidrag til EU-27-ledernes uformelle møde i Sibiu (Rumænien) den 9. maj 2019 KOM (2019) 0218 Det Europæiske Råd, Kommissionen
30-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af bestemmelserne om adgang til det åbne internet i forordning (EU) 2015/2120 KOM (2019) 0203 it og teleforsyning
30-04-2019 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application and review of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive) and Regulation 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) KOM (2019) 0213 indre marked og erhvervspolitik, banker
30-04-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det samarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino, for så vidt angår de gældende bestemmelser om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter KOM (2019) 0207 NLE/2019/0100 landbrug og fødevarer, samarbejde med 3. lande, handel og WTO
29-04-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG REVISIONSRETTEN Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig: en øget indsats for at beskytte EU's budget {SWD(2019) 170 final} - {SWD(2019) 171 final} KOM (2019) 0196 økonomi og finans, budgetter, retlige anliggender
29-04-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, som er nedsat ved rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af afgørelser om det blandede udvalgs forretningsorden og om mandatet for de specialiserede underudvalg KOM (2019) 0199 NLE/2019/0098 samarbejde med 3. lande, udviklingspolitik
29-04-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side KOM (2019) 0204 NLE/2019/0099 handel og WTO, samarbejde med 3. lande
26-04-2019 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The 2019 EU Justice Scoreboard KOM (2019) 0198 retlige anliggender
26-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af den fælles erklæring om og den fælles tilgang til placeringen af hjemstedet for decentrale agenturer KOM (2019) 0187 institutioner
25-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om EGFL-udgifter Alarmsystemet nr. 1-3/2019 KOM (2019) 0214 landbrug og fødevarer
25-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Tredje evalueringsrapport om gennemførelse af direktivet om bedre havnesikring KOM (2019) 0191 transportpolitik, maritimpolitik
24-04-2019 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer KOM (2019) 0192 CNS/2019/0096 skattepolitik
23-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM EIB's EKSTERNE AKTIVITET I 2017 MED EU-BUDGETGARANTI KOM (2019) 0188 udviklingspolitik, økonomi og finans
23-04-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission EU-CTC, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår ændringer til denne konvention KOM (2019) 0189 NLE/2019/0095 handel og WTO, konventioner
16-04-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ÅRLIG RAPPORT FOR 2017 OM GENNEMFØRELSEN AF FORORDNING (EF) NR. 300/2008 OM FÆLLES BESTEMMELSER OM SIKKERHED (SECURITY) INDEN FOR CIVIL LUFTFART KOM (2019) 0183 transportpolitik
Din søgning gav 191 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik