Forenede sager C-92/09 og C-93/09 Volker und Markus Schecke (DOM)

Sagen omhandler: Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – offentliggørelse af oplysninger om modtagere af landbrugsstøtte – gyldigheden af EU-retlige bestemmelser, som foreskriver denne offentliggørelse og fastsætter de nærmere vilkår herfor – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 7 og 8 – direktiv 95/46/EF – fortolkning af artikel 18 og 20.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Dommen kort:
  EU-Domstolen har i en dom af 9. november 2010 slået fast, at regler i to forordninger om offentliggørelse af modtagere af EU’s landbrugsstøtte, strider imod retten til beskyttelse af personoplysninger, som bl.a. er fastsat i Chartret om grundlæggende rettigheder. Dommen slår fast, at selv om offentliggørelsen af oplysninger om modtagere af landbrugsstøtte forfølger et legitimt formål, har EU-lovgiver ikke foretaget den nødvendige interesseafvejning. Domstolen udelukker dog ikke fremtidige regler om offentliggørelse af modtagere af EUlandbrugsstøtte.

  Læs mere i EU-konsulentens note om dommen

  Forelæggende Ret:

  Verwaltingsgericht Wiesbaden

  Referencer:

  Nina Holst-Christensen og Freja Sine Thorsboe (2010). EF-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 6/2010, s. 373-80.

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 6. marts 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 17. juni 2010

  Dom af 9. november 2010


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Spm. om regeringens holdning til EU-Domstolens dom i sagerne C-92/09 og C-93/09 om offentliggørelse af modtagere af landbrugsstøtte , til udenrigsministeren, kopi til fødevareministeren, alm. del (10) – Spørgsmål 39 af 15. november 2010

  EUU alm. del - Svar på spørgsmål 39, fra udenrigsministeren om om regeringens holdning til EU-Domstolens dom i sagerne C-92/09 og C-93/09 om offentliggørelse af modtagere af landbrugsstøtte, alm. del (10) – svar på spørgsmål 39 af 24. november 2010

  EU-noter:
  EU-Domstolen underkender offentliggørelse af EU-støttemodtagere 
  EU-note (10) E 16 af 15. november 2010

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik