C-279/09 DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft (DEB) (DOM)

Det præjudicielle spørgsmål drejer sig om, hvorvidt det er i strid med EU-retten at have en national ordning, hvorefter juridiske personer i forbindelse med anlæggelse af erstatningssager baseret på en medlemsstats mulige overtrædelse af EU-retten som udgangspunkt kun meddeles fri proces, når særlige grunde taler herfor, f.eks. fordi sagen er af principiel betydning.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Sagen har principiel betydning for Danmark, fordi de omhandlede tyske procesregler om betingelserne for at meddele fri proces til juridiske personer i det store hele svarer til de danske.

  Endvidere rejser sagen principielle spørgsmål om medlemsstaternes adgang til nationalt at fastsætte de processuelle rammer for EU-retlige erstatningssager, der føres ved de nationale domstole. Efter den danske retsplejelov har juridiske personer mulighed for at få fri proces, men hvis sagen vedrører erhvervsmæssig virksomhed, vil fri proces som udgangspunkt være udelukket. Formålet med de danske regler svarer i vidt omfang til formålet med de tyske regler om fri proces.

  Forelæggende Ret:

  Kammergericht Berlin

   

  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 22. juli 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 2. september 2010

  Dom af 22. december 2010

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i sag C-279/09, DEB 
  Alm. del (09) – bilag 74 af 10. november 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik