C-277/09 RBS Deutschland Holdings (DOM)

Sagen omhandler: fortolkningen af det sjette momsdirektiv.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  De præjudicielle spørgsmål drejer sig om, hvorvidt sjette momsdirektivs artikel 17, stk. 3, litra a), skal fortolkes således, at Det Forenede Kongeriges skattemyndigheder har ret til at afvise at godkende et tysk datterselskabs fradrag for indgående afgift i selskabets momsangivelser i Det Forenede Kongerige, vedrørende et køb af biler, under de i hovedsagen foreliggende omstændigheder, herunder om den nationale domstol i sin afgørelse kan anvende princippet om forbud mod misbrug eventuelt i tilknytning til princippet om afgiftsmæssig neutralitet. 

  Sagen har således betydning for Danmark, fordi den rejser spørgsmål om, i hvilket omfang nationale skattemyndigheder kan nægte at anerkende momsfradrag i en situation, hvor der i forbindelse med en grænseoverskridende transaktion ikke er betalt moms i nogen af de involverede medlemsstater grundet uens fortolkning af de fællesskabsretlige momsbestemmelser.

  Forelæggende Ret:

  Court of Session (Scotland), Edinburgh


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 21. juli 2009

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 30. september 2010

  Dom af 22. december 2010

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i sag C-277/09, RBS Deutchland Holding 
  Alm. del (09) – bilag 73 af 10. november 2009

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik