C-421/07 Anklagemyndigheden mod Frede Damgaard (DOM)

Sagen omhandler: Humanmedicinske lægemidler - direktiv 2001/83/EF - begrebet »reklame« - udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:

  Artikel 86, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/27/EF af 31. marts 2004, skal fortolkes således, at en tredjemands udbredelse af oplysninger om et lægemiddel, navnlig om dets helbredende eller forebyggende egenskaber, kan anses for reklame i denne bestemmelses forstand, også selv om denne tredjemand handler på eget initiativ og retligt og faktisk helt uafhængigt af producenten eller sælgeren af et sådant lægemiddel.
  Det tilkommer den nationale domstol at afgøre, om denne udbredelse udgør en form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler.


  Forelæggende Ret:

  Vestre Landsret


  Dokumenter fra Domstolen:

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 13. september 2007

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 18. november 2008

  Dom af 2. april 2009 


  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål: 
  Notat om afgivelse af dansk indlæg for EF-Domstolen i sagen C-421/07 (Frede Damgaard) 
  Alm. del (072) – bilag 85 af 16. januar 2008

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik