C-380/03 Tyskland mod Parlamentet og Rådet (tobaksreklamedirektiv - anden dom) (DOM)

Sagen omhandler: Annullationssøgsmål – tilnærmelse af lovgivningerne – direktiv 2003/33/ EF – reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse – annullation af artikel 3 og 4 – valg af hjemmel – artikel 95 EF og 152 EF – proportionalitetsprincippet.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  EF-Domstolen har afgjort, at Rådet og Europa-Parlamentet lovligt kunne vedtage det nye tobaksreklamedirektiv med hjemmel i EF-traktatens regler om det indre marked. EF-Domstolen havde i 2000 fastslået, at det første tobaksreklamedirektiv ikke kunne vedtages efter disse regler. Efter dommen i 2000 vedtog Rådet og Europa-Parlamentet et nyt og modificeret direktiv, hvis lovlighed EF-Domstolen nu har bekræftet.

  Se også C-376/98 Tyskland mod Europa-Parlamentet og Rådet (Tobaksreklamedirektivet - første dom)

  Referencer:

  UfR 2007.1665Ø: Bøde på 200.000 kr. for overtrædelse af tobaksreklameloven (s. 1670)

  Markus Ludwigs: Common Market Law Review 2007 p. 1159-1176

  Samling af Afgørelser:

  2006 side I-11573

  Dokumenter fra Domstolen

  Stævning af 10. september 2003

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 13. juni 2006

  Domstolens dom af 12. december 2006 

   

  Dokumenter fra Folketinget:

  EU-noter: 
  EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv
  EU-note (06) E 26 af 16. januar 2007

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik