Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling for bly i PZT-baserede dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer.

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2019/170 af 16. november 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i PZT-baserede dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer (EØS-relevant tekst.) 

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 33 af 5. februar 2019, s. 8–10

Forskrifter, der gennemfører direktivet: 
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik