Denne side vedligeholdes ikke længere. Vær opmærksom på at sidens indhold muligvis ikke længere er gyldigt.

Åbningsskrivelser

Din søgning gav 291 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Emneord Direktiv
HENLAGT Sag nr. 2007/2394 Manglende gennemførelse af Direktiv 2002/96/EF (WEEE-direktivet) Traktatkrænkelsessager, Miljø, Lovgivning Direktiv 2002/96/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/0057 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/56/EF (grænseoverskridende fusioner) Traktatkrænkelsessager, Konkurrence Direktiv 2005/56/EF
Sag nr. 2008/0392 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/21/EF (håndtering af affald fra udvindingsindustrien) Traktatkrænkelsessager, Miljø Direktiv 2006/21/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/0061 Manglende gennemførelse af Direktiv 2007/73/EF (Maksimalgrænseværdier for acetamiptid m.fl.) Traktatkrænkelsessager, Miljø Direktiv 2007/73/EF
HENLAGT Sag nr. 2006/4993 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til direktiv 92/43/EØF (habitatdirektivet - motorvej i Sønderjylland - Kliplev) Traktatkrænkelsessager, Landbrug Direktiv 92/43/EØF
HENLAGT Sag nr. 2008/0269 Manglende gennemførelse af Direktiv 2007/10/EF (blæreudslæt hos svin) Traktatkrænkelsessager, Landbrug Direktiv 2007/10/EF
HENLAGT Sag nr. 2003/4980 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Direktiv 85/337/EØF (VVM-direktivet) Traktatkrænkelsessager, Miljø Direktiv 85/337/EØF
HENLAGT Sag nr. 2007/2481 Manglende gennemførelse af Direktiv 2001/42/EF (bestemte planers indvirkning på miljøet) Traktatkrænkelsessager, Miljø, Lovgivning Direktiv 2001/42/EF
HENLAGT Sag nr. 2007/2506 Manglende opfyldelse af forpligtelser i Forordning (EF) nr. 2037/2000 (stoffer, der nedbryder ozonlaget) Traktatkrænkelsessager, Miljø Forordning (EF) nr. 2037/2000
HENLAGT Sag nr. 2008/0268 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/112/EF (merværdiafgiftssystemet) Traktatkrænkelsessager, Skattepolitik Direktiv 2006/112/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/0393 Manglende gennemførelse af Direktiv 2007/16/EF (investeringsinstitutter) Traktatkrænkelsessager, Indre Marked Direktiv 2007/16/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/0391 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/7/EF (forvaltning af badevandskvalitet) Traktatkrænkelsessager, Miljø Direktiv 2006/7/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/0270 Manglende gennemførelse af Direktiv 2007/20/EF (optagelse af dichlofluanid) Traktatkrænkelsessager, Miljø Direktiv 2007/20/EF
HENLAGT Sag nr. 2007/4811 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til TEF artikel 56 og EØS artikel 40 (ejendomsværdiskatteloven) Traktatkrænkelsessager, EØS, Skattepolitik Art. 56 EF, Artikel 40 EØS
HENLAGT Sag nr. 2008/2284 Manglende gennemførelse af Direktiv 2003/105/EF (Seveso-direktivet) Traktatkrænkelsessager, Miljø Direktiv 2003/105/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/0652 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/53/EF (forårsviræmi hos karper) Traktatkrænkelsessager, Landbrug Direktiv 2008/53/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/2310 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Direktiv 2008/1/EF (IPPC-direktivet) Traktatkrænkelsessager, Miljø, Lovgivning Direktiv 2008/1/EF
Sag nr. 2008/2219 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Direktiv 2002/15/EF (mobile vejtransportaktiviteter) Traktatkrænkelsessager, Socialpolitik Direktiv 2002/15/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/0651 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/38/EF (foder) Traktatkrænkelsessager, Kultur Direktiv 2008/38/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/2243 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Forordning (EF) nr. 2320/2002 m.m. (sikkerhed i civil luftfart) Traktatkrænkelsessager, Transport, Lovgivning Forordning (EF) nr. 2320/2002, Forordning (EF) nr. 1217/2003
HENLAGT Sag nr. 2008/0516 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/88/EF (akvakulturdyr) Traktatkrænkelsessager, Miljø Direktiv 2006/88/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/2300 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Direktiv 2000/53/EF (udrangerede køretøjer) Traktatkrænkelsessager, Miljø, Lovgivning Direktiv 2000/53/EF
HENLAGT Sag nr. 2008/0756 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/66/EF (udtjente batterier) Traktatkrænkelsessager, Miljø Direktiv 2006/66/EF
HENLAGT NB Sendt til EU-Domstolen Sag nr. 2008/2157 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Art. 43 EF (exitbeskatning) Traktatkrænkelsessager, Skattepolitik, Lovgivning, Domstolen Art. 43 EF
Sag nr. 2007/2312 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til momssystemdirektivet (momsfritagelse for almenvelgørende foreninger) Traktatkrænkelsessager, Skattepolitik Direktiv 2006/112/EF
Din søgning gav 291 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik