HENLAGT Sag nr. 2007/0895 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/29/EF (urimelig handelspraksis)

Kommissionen påstår, at Danmark mangler at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis).

Kommissionens åbningsskrivelse:

Bilag mangler

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Sendt 22. oktober 2007 - bilag mangler

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 11. december 2007

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik