HENLAGT Sag nr. 2007/0740 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/22/EF (sociale bestemmelser inden for vejvirksomhed)

Kommissionen påstår, at Danmark mangler at gennemføre Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF.

Kommissionens åbningsskrivelse og regeringens svar:

Justitsmin. besv. af åbningsskrivelse vedr. manglende gennemførelse af i alt 5 direktiver, Alm. del 2006-07: Bilag 462

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 17.oktober 2007
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik