HENLAGT Sag nr. 2006/4103 Tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til EF-Traktaten (beskatning af pensionsfonde)

Kommissionen har i en åbningsskrivelse af 28. marts 2007 anført, at Danmark mu-ligvis ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 56 og de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen, idet Danmark skulle beskatte en udenlandsk pensionsfond med 28 pct. af udbytter fra et dansk selskab, mens Danmark kun beskatter en dansk pensionsfond med 15 pct. af tilsvarende udbytter.

Kommissionens påstand:

Kommissionen nævner, at den højere skat af udgående udbytter kan virke til skade for udenlandske finansielle institutioner, der ønsker at udbyde deres tjenesteydelser til danske kunder, da den stiller dem ringere i konkurrencen. 

Kommissionen nævner også, at princippet om den fri bevægelighed for kapital forhindrer, at en medlemsstat indrømmer indenlandske investorers investeringer en gunstigere beskatning end udenlandske investorers investeringer.

Kommissionens pressemeddelelse

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse nr. 2006/4103 om visse bestemmelser i den danske skattelovgivning vedr. beskatning af udbyttebetalinger til ikke-hjemmehørende pensionsfonde. Alm. del 2006-07: Bilag 289 

Regeringens svar: 

Notat til Folketingets Europaudvalg ang. Åbningsskrivelse af 28/3-07 vedr. beskatning af udbyttebetalinger til pensionsfonde. Alm. del 2006-07: Bilag 350

Kommissionens supplerende åbningsskrivelse: 

Kommissionens supplerende åbningsskrivelse vedr. beskatning af udbyttebetalinger til ikke-hjemhørende pensionsfonde. Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 458 

Regeringens svar på supplerende åbningsskrivelse: 

Skatteministeriets notat om Kommissionens åbningsskrivelse vedr. beskatning af udbyttebetalinger af pensionsfonde. Alm. del 2008-09: Bilag 62 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Begrundet udtalelse nr. 2006/4103 samt 3 åbningsskrivelser. Alm. del 2008-09: Bilag 457

Pressemeddelelse af 25. juni 2009 om Kommissionens begrundede udtalelse

Regeringens svar på begrundet udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse vedr. beskatning af udbyttebetalinger til pensionsfonde (sag nr. 2006/4103). Alm. del 2008-09: Bilag 548 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 24. oktober 2012

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik