HENLAGT Sag nr. 2006/2525 Manglende gennemførelse af Direktiv 2002/73/EF (ligebehandlingdirektivet)

Det anføres, at Danmark ikke har gennemført Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelsen af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår korrekt.

Kommissionens påstand:

Kommissionen har blandt andet anført, at direktivets artikel 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling, artikel 2, stk. 2, 1. pind, om definitionen af direkte forskelsbehandling, artikel 2, stk. 2, 2. pind, om definitionen af indirekte forskelsbehandling, artikel 2, stk. 7, om forskelsbehandling i forbindelse med svangerskab og barselorlov, artikel 3, stk. 1, om ligebehandlingsprincippets materielle anvendelsesomrâde, artikel 6, stk. 2 om tilkendelse af godtgørelse, artikel 8a, om udpegning af organ til fremme af ligebehandling, samt artikel 8b, om tilskyndelse til social dialog, ikke er gennemført korrekt.

Kommissionens åbningsskrivelse: 

Åbningsskrivelse nr. 2006/2525 vedr. gennemførelse i national ret af direktiv om princippet om ligestilling af mænd og kvinder hvad angår beskæftigelse, erhvervsuddannelse m.v. Alm. del 2006-07: Bilag 270 

Regeringens svar: 

Regeringens svar på Kommissionens åbningsskrivelse om gennemførelse af ligebehandlingsdirektivet. Alm. del 2006-07: Bilag 401 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. ny artikel 8a om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgangen til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (sag nr. 2006/2525). Alm. del 2009-10: Bilag 101 

Pressemeddelelse af 20. november 2009 

Regeringens svar på begrundet udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse vedr. ligebehandllingsdirektivet 2002/73/EF om ligebehandling af mænd og kvinder (sag nr. 2009/8577). Alm. 2009-10: Bilag 239 

Samrådsspørgsmål:

Samrådsspm. om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, til beskæftigelsesministeren

Spørgsmål/svar: 

Spm. om oversendelse af kopi af korrespondance mellem Kommissionen og regeringen vedr. åbningsskrivelse 2006/2525 K (2007) 1039, til udenrigsministeren, kopi til beskæftigelsesministeren 

Spm. om udviklingen mht. ligebehandling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, til udenrigsministeren, kopi til beskæftigelsesministeren 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 19. maj 2011

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik