Afsnit IV - Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital

Denne artikel dækker disse emner:

De forklarende overskrifter til artiklerne er ikke en del af traktatteksten.

Kapitel 1 - Arbejdskraften

Art. 45 TEUF: Fri bevægelighed og ophold 
Art. 46 TEUF: Direktiver og forordninger om fri bevægelighed 
Art. 47 TEUF: Udveksling af unge arbejdstagere 
Art. 48 TEUF: Social tryghed for vandrende arbejdstagere, selvstændige og pårørende 

Kapitel 2 - Etableringsretten

Art. 49 TEUF: Etableringsfrihed og forbud mod restriktioner 
Art. 50 TEUF: Direktiver om etableringsfrihed 
Art. 51 TEUF: Udøvelse af offentlig myndighed; undtagne erhverv 
Art. 52 TEUF: Særlige regler for fremmede statsborgere begrundet i offentlig orden, sikkerhed og sundhed 
Art. 53 TEUF: Direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser m.v. 
Art. 54 TEUF: Ligestilling i medlemsstaterne af selskaber og statsborgere 
Art. 55 TEUF: Ligestilling af medlemsstaternes statsborgere ved kapitalanbringelser

Kapitel 3 - Tjenesteydelser

Art. 56 TEUF: Fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner 
Art. 57 TEUF: Definition af tjenesteydelser 
Art. 58 TEUF: Tjenesteydelser vedr. transport, banker og forsikringsselskaber 
Art. 59 TEUF: Direktiver om liberalisering af tjenesteydelser 
Art. 60 TEUF: Videregående liberalisering af tjenesteydelser 
Art. 61 TEUF: Overgangsregler 
Art. 62 TEUF: Anvendelse af bestemmelserne om etableringsfrihed 

Kapitel 4 - Kapital og betalinger

Art. 63 TEUF: Frie kapitalbevægelser og forbud mod restriktioner 
Art. 64 TEUF: Begrænsninger i frie kapitalbevægelser til og fra tredjelande 
Art. 65 TEUF: Medlemsstaternes ret til at anvende egne bestemmelser i skattelovgivningen 
Art. 66 TEUF: Midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for tredjelande 

 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik