Syvende del - Almindelige og afsluttende bestemmelser

De forklarende overskrifter til artiklerne er ikke en del af traktatteksten.

Art. 335 TEUF: Unionens rets- og handleevne 
Art. 336 TEUF: Vedtægten for tjenestemænd 
Art. 337 TEUF: Kommissionens mulighed for indhentelse af oplysninger 
Art. 338 TEUF: EU-statistikker 
Art. 339 TEUF: Tavshedspligt 
Art. 340 TEUF: Unionens ansvar i og uden for kontraktforhold 
Art. 341 TEUF: Hjemstedet for Unionens institutioner 
Art. 342 TEUF: Sprog 
Art. 343 TEUF: Privilegier og immuniteter 
Art. 344 TEUF: Forbud mod alternativ afgørelse af tvister 
Art. 345 TEUF: Ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne 
Art. 346 TEUF: Medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser 
Art. 347 TEUF: Konsultation ved alvorlige indre uroligheder, som kan påvirke det indre markeds funktion  
Art. 348 TEUF: Fordrejning af konkurrencevilkårene 
Art. 349 TEUF: Traktatens geografiske udstrækning 
Art. 350 TEUF: Unionen mellem Benelux-landene 
Art. 351 TEUF: Konventioner indgået forud for nye medlemsstaters tiltrædelse 
Art. 352 TEUF: Vedtagelse af retsakter uden specifik hjemmel 
Art. 353 TEUF: Undtagelsesbestemmelser 
Art. 354 TEUF: Suspension af visse rettigheder, der følger af medlemskab af EU  
Art. 355 TEUF: Territorialt anvendelsesområde 
Art. 356 TEUF: Traktatens tidsmæssige udstrækning 
Art. 357 TEUF: Traktatens ratifikation og ikrafttrædelse 
Art. 358 TEUF: EU-traktatens artikel 55


Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik